Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest powszechnym zjawiskiem, niezależnie od kraju czy miejscowości. Niezależnie od tego z jakiego powodu nietrzeźwy kierowca zdecyduje się usiąść za kółkiem, należy mieć świadomość o konsekwencjach tego czynu.

Niewątpliwie, nawet wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, w stanie nietrzeźwości przestaje mieć znaczenie. Niestety brawurowa jazda „pod wpływem” nadal ma swoich wyznawców, o czym świadczą statystyki policji z 2019 r. Według nich w zatrważającym tempie rośnie liczba pijanych kierowców na polskich drogach. W ubiegłym roku funkcjonariusze policji zatrzymali o 6 tysięcy więcej nietrzeźwych kierujących niż w roku 2018.

Wedle informacji udostępnionych przez Komendę Główną Policji, nietrzeźwi kierowcy doprowadzili w Polsce do prawie dwóch tysięcy wypadków, w których zginęło 180 osób, a ponad 2 tysiące zostało rannych.

Stan po użyciu alkoholu a nietrzeźwość

Kodeks Karny rozpoznaje dwa pojęcia: stan po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwość. W zależności od rozpoznania stanu, w jaki się znajduje kierowca, kwalifikacja czynu będzie wykroczeniem bądź przestępstwem.

Stan po użyciu alkoholu

Wedle przepisów prawa w Polsce, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila. Stanem po użyciu alkoholu nazywamy stan, w którym stężenie alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem wynosi między 0,2 a 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza). Prowadzenie pojazdu w takim stanie jest czynem o charakterze wykroczeniowym, za który prawo przewiduje mniejszą karę niż w przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości.

Stan nietrzeźwości

Mamy z nim do czynienia w przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza). Jeśli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, należy zakwalifikować jego czyn jako przestępstwo, za które sąd wymierza karę na podstawie kodeksu karnego, a nie kodeksu wykroczeń, jak w przypadku jazdy po użyciu alkoholu.

Jaka grozi kara za jazdę w stanie nietrzeźwości lub spożyciu alkoholu?

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (k.w.), prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu grozi grzywna od 50 zł do 5000 zł lub areszt do 30 dni. Sąd może również orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, a także 10 punktów karnych.

Kodeks Karny (k.k.), za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu przewiduje karę w postaci grzywny, ograniczenie wolności lub kary więzienia w maksymalnym wymiarze 2 lat. Podobnie jak w przypadku stanu po użyciu alkoholu, można dostać 10 punktów karnych. Sąd może wydać zakaz prowadzenia pojazdów w zwiększonym okresie od 1 roku do 15 lat, a także nałożyć na nietrzeźwego kierowcę karę pieniężna w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł, płatnej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Grzywna naliczana jest w zależności od sytuacji majątkowej sprawcy. Sąd wymierza ją w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł. Oczywiście należy wziąć pod uwagę charakter nałożonej grzywny. Ma ona na celu dotkliwe ukaranie sprawcy, by nie pozwoliła na podobne zachowanie w przyszłości.

Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania prac społecznych albo potrąceniu wynagrodzenia. Kierowca, skazany za jazdę po alkoholu, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, może wnioskować o skrócenie okresu zakazu.

W przypadku konieczności opłacenia mandatu, należy pamiętać, że od 1 maja 2019 r. termin do zapłaty wynosi 14 dni.

Policjant, który zatrzymuje kierowcę, musi go poinformować możliwej odmowie przyjęcia mandatu i wynikających z tego skutków prawnych. Jeśli sprawca wykroczenia nie zgodzi się z decyzją policjanta o nałożeniu kary, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Kara w warunkach recydywy

Jeśli kierowca był karany za jazdę po alkoholu i zdecyduje się na ponowne popełnienie przestępstwa prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwym, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może orzec również znacznie dotkliwszą karę pieniężną na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, której minimalna wysokość wynosi 10 000 zł. Dodatkowo, może kierowca dostać zakaz prowadzenia pojazdów na okres zaczynający się od 3 lat do 15. Jest to wyjątkowo dotkliwe dla osób, które potrzebują pokonywać znaczne odległości w drodze do pracy.

W przypadku kolejnego zatrzymania kierowcy po alkoholu, sąd karze dożywotnio utratą prawa jazdy.

Dalsze konsekwencje

Opisane powyżej kary są jedynie skutkiem popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa jazdy po alkoholu. Konsekwencje, jakie mogą wystąpić w przypadku spowodowania, w rezultacie spożywania napojów wysokoprocentowych, wypadku, w którym inna osoba odniesie obrażenia, kary ulegają zaostrzeniu. Kara pozbawienia wolności wzrasta do 4,5 roku pozbawienia wolności, jeśli w katastrofie lądowej nie została ranna żadna osoba. Jeśli w wyniku wypadku, choć jedna osoba dozna uszczerbku na zdrowiu lub straci życie, sąd może skazać winnego nawet na 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd będzie mógł orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz dodatkowo zobowiązać nietrzeźwego kierowcę, który był sprawcą wypadku, do zapłaty na rzecz Funduszu kwotę od 10 tys. zł do 60 tys. zł.

Co robić w przypadku zatrzymania?

Istnieje kilka możliwości dla osób, które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu. W tym celu należy jak najszybciej skonsultować się z prawnikiem, który podejmie czynności zmierzające ku wyjaśnieniu sprawy. Są bowiem okoliczności, które pozwolą na weryfikację stanu kierowcy oraz pozwolą na sprawiedliwą ocenę sytuacji, a w konsekwencji czego, mogą spowodować złagodzenie wymiaru kary, dlatego warto jest zasięgnąć rady prawnika.

W przypadku zatrzymania istotne będą warunki osobiste zatrzymanego, jego uprzednia karalność, stężenie alkoholu we krwi, jak i również okoliczności w których doszło do złamania przepisów.

Należy pamiętać, że w przypadku pomiaru alkomatem przez policjanta, wynik może być nieprawidłowy ze względu np. na stan techniczny sprzętu.

Kierowcy, którzy zostali zatrzymani po spożyciu alkoholu, nie zdają sobie sprawy co można zrobić w celu złagodzenia swoje odpowiedzialności. Sprawcy, którzy bez pomocy adwokata, decydują się warunki proponowane przez funkcjonariuszy policji, często doprowadzają do skazania przez sąd.

Należy pamiętać, że jedynie bezpieczna jazda oraz brak wcześniejszego spożycia alkoholu  zwiększają szansę na uniknięcie kolizji.

Formularz kontaktowy
Zapraszam do kontaktu