Jak napisać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Pozew o alimenty – Jak skutecznie go napisać?

Świadczenie alimentacyjne można płaci z tytułu pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa. Mówiąc o obowiązku alimentacyjnym, najczęściej nasuwa się na myśl sytuacja, kiedy rodzic płaci alimenty na dziecko. Jest to z pewnością najczęściej występująca forma realizacji obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy rodzic musi płacić alimenty na dziecko?

Obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnienie swoim dzieciom utrzymania do czasu, kiedy te będą mogły robić to samodzielnie. Istnieje jednak sytuacja, określana jako wyjątek, kiedy to majątek dziecka jest wystarczający do pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem mu podstawowych rzeczy, jego wychowaniem oraz utrzymaniem.

Nie można pominąć faktu, że kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wymienia granicy wieku, po osiągnięciu którego alimenty na dziecko nie muszą być wypłacane. W takim przypadku, jeśli dziecko po ukończeniu szkoły wybiera studia lub z różnych powodów nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, na rodzicu wciąż ciąży obowiązek alimentacyjny.

Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych?

Zakres świadczeń alimentacyjnych jest uzależniony od niezbędnych i w pełni usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do pobierania alimentów oraz od jego zarobkowych i majątkowych możliwości, które powinny zapewnić mu pełne utrzymanie. Sprecyzowanie tego zakresu oraz określenie faktu, iż potrzeby osoby pobierającej alimenty są uzasadnione i to czy jest ona w stanie zaspokajać je samodzielnie bądź nie, jest procesem dość skomplikowanym i z reguły dostarcza najwięcej problemów. Taki stan rzeczy jest najczęstszym powodem nieporozumień pomiędzy rodzicami dziecka.

Gdzie złożyć wniosek o alimenty?

Osoba składająca wniosek o przyznanie alimentów, powinna zrobić to w właściwym miejscowo sądzie rejonowym. Właściwość miejscową określa miejsce zamieszkania pozwanego (czyli osoby, która ma wypełniać obowiązek alimentacyjny) lub miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do pobierania świadczenia alimentacyjnego, czyli dziecka (chodzi tu o miejsce zamieszkania, nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

Warto wiedzieć, że to od osoby składającej wniosek zależy, w jakim sądzie rejonowym toczyć się będą rozprawy w kwestii alimentów. Wygodnie jest więc wybrać sąd rejonowy najbliższy miejscu zamieszkania dziecka i osoby składającej wniosek.

Wniosek o alimenty – jak napisać wniosek o alimenty w 7 skutecznych krokach

  • KROK 1: Szczegółowo wskaż strony postępowania

Pisząc pozew o przyznanie alimentów, na górze strony należy wpisać miejscowość, datę, sąd, do którego składamy pozew, a poniżej – strony postępowania. Pisząc pozew o alimenty trzeba pamiętać, że osobą uprawnioną do ich pobierania jest dziecko i to jego dane osobowe, czyli imię i nazwisko wraz z numerem PESEL, adresem zamieszkania i stopniem pokrewieństwa, należy wpisać jako dane powoda. Osoba składająca wniosek w imieniu niepełnoletniego dziecka jest jego ustawowym przedstawicielem i powinna zostać wymieniona we wniosku jako osoba na tym właśnie stanowisku. Rodzic, który jest zobowiązany do pełnienia obowiązku alimentacyjnego, powinien zostać określony jako strona pozwana.

  • KROK 2: Wyodrębnij przedmiot sporu

Kolejnym krokiem jest oznaczenie, jaką wartość ma przedmiotu sporu. Zważywszy na fakt, że roszczenie alimentacyjne ma charakter majątkowy, niezbędnym jest jego dokładne określenie. W sprawach dotyczących obowiązku alimentacyjnego za wartość przedmiotu sporu przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok. Określa się ją jako wartość, którą miałoby otrzymywać dziecko w przyszłości. Konieczne jest więc wyodrębnienie kwoty, jaką chcemy otrzymać co miesiąc pomnożoną przez 12 (np. żądając zasądzenia alimentów w kwocie 600zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 7.200zł (600zł x 12 = 7.200zł).

  • KROK 3: Określ swoje żądania

Przy wnioskowaniu o przyznanie alimentów, w tym samym pozwie można żądać także odsetek i zwrotu kosztów postępowania. Swoje żądania podaje się krótko i zwięźle.

  • KROK 4: Możesz uwzględnić dodatkowe czynności, które będą po stronie sądu

Przy wnioskowaniu o przyznanie alimentów, można również wnosić o inne czynności, które są w mocy sądu, tj.:  powołanie i przeprowadzenie dowodu ze świadków, zażądanie o zwrócenie się przez sąd do odpowiednich instytucji (sądy, urzędy, banki) o udostępnienie dokumentów, przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda, etc.

  • KROK 5: Dobrze uzasadnij podstawy roszczeń

Najważniejszą częścią pozwwniosku o przyznanie alimentów, jest dobre jego uzasadnienie. W tym miejscu należy przedstawić średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, sytuację rodzinną i materialną rodzica, który opiekuje się dzieckiem, a także możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która ma być zobowiązana do płacenia alimentów.

Koszty utrzymania dziecka, wartokorzystnie jest przedstawizaznaczyć jako wypunktowane wyliczenia, a i jako ich potwierdzenie, dołączyć do wniosku adekwatne faktury, paragony, potwierdzenia przelewów etc.

Istnieje również możliwość potwierdzenia kosztów utrzymania dziecko na zasadzie zeznań świadków – m.in. osób, zamieszkujących razem z dzieckiem.

  • KROK 6: Określ swoją sytuację finansową

Istotnym jest również przedstawienie swojej sytuacji finansowej jako osoby opiekującej się dzieckiem. W tym miejscu wskazujemy miejsce pracy, wszelkie źródła dochodów, informacje na temat posiadanych lokat itp. Informujemy, kto opiekuje się dzieckiem na co dzień, kto łoży na jego utrzymanie i wychowuje je.

  • KROK 7: Dołącz wymagane załączniki

Aby pozew miał moc prawną i mógł zostać przyjęty przez właściwy miejscowo sąd rejonowy, koniecznym jest złożenie pod nim podpisu powoda lub osoby go reprezentującej (w przypadku małoletniego dziecka – rodzica)wnioskodawcy. Podstawową rzeczą jest również dołączenie aktu urodzenia dziecka oraz wszelkich dokumentów, które będą służyć za poparcie argumentów zaznaczonych we wniosku. Do pozwu dołączamy również jego kopię dla strony przeciwnej oraz kserokopie załączników.

 

 

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1979″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1574869783273{margin-top: 8px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_custom_heading text=”Adwokat Patrycja Butny” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Założyłam własną kancelarię prawną dopiero wtedy, kiedy byłam zupełnie przekonana, że jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za los ludzi, którzy powierzają mi swoje sprawy. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, gospodarczych i karnych. W wolnej chwili uwielbiam jazdę na rowerze MTB i rolkach.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ostatnie wpisy
Baza wiedzy

Adwokat
Patrycja Butny

Założyłam własną kancelarię prawną dopiero wtedy, kiedy byłam zupełnie przekonana, że jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za los ludzi, którzy powierzają mi swoje sprawy. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, gospodarczych i karnych. W wolnej chwili uwielbiam jazdę na rowerze MTB i rolkach.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami.