Jak odzyskać zaległe alimenty?

Jak odzyskać alimenty

Niestety, ale często spotykaną praktyką jest niepłacenie alimentów na dziecko czy byłego współmałżonka, mimo wyroku sądowego czy podpisanej ugody. Podmiot zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od obowiązku, co owocuje trudną sytuacją materialną dziecka. Jak odzyskać zaległości?

Zalegające płatności na poczet alimentów to często spotykane zjawisko. Krajowa Rada Komornicza oraz Centrum Praw Kobiet podaje, że problem zalegających alimentów dotyczy ponad miliona dzieci. Dodatkowo wzrasta liczba kobiet, które również powinny otrzymywać świadczenia alimentacyjne. Przewiduje to także Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Niestety, ale sytuacja rodzica z dzieckiem, który nie otrzymuje świadczeń alimentacyjnych na dziecko i na siebie, staje się bardzo trudna. Jak odpowiednio zadziałać i do kogo się zwrócić? Jak odzyskać zaległe alimenty od dłużnika?

Pomoc Funduszu Alimentacyjnego

Istnieje możliwość pomocy ze strony Funduszu Alimentacyjnego, jednak jest ona uwarunkowana wieloma czynnikami:

  • wiek osoby, na rzecz której ma być wypłacane świadczenie, nie może przekroczyć 18 lat (osoby uczące się w szkole lub na uczelni wyższej – 25 lat),
  • osoby niepełnosprawne otrzymują świadczenie bezterminowo, jednak muszą się one legitymować stosownym orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności,
  • kryterium dochodowe wskazuje, że przeciętna kwota netto przypadająca na jednego członka rodziny w skali miesiąca nie może przekroczyć 725 zł,
  • Fundusz Alimentacyjny wypłaca świadczenie przy spełnieniu powyższych kryteriów w kwocie nieprzekraczającej 500 zł.

Egzekucja alimentów przez komornika

Korzystanie z pomocy Funduszu należy potraktować jako ostateczność. Mając wiedzę, że podmiot uchylający się od płacenia alimentów ma środki oraz możliwość ich uiszczania, należy zawalczyć w sądzie. Mając w ręku tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, można wszcząć egzekucję komorniczą.

Komornik otrzymuje wyrok sądu oraz informacje o dłużniku i przystępuje do egzekucji. Komornik może zająć nie tylko dobra materialne, ale przede wszystkim wynagrodzenie dłużnika. W przypadku, gdy osoba uchylająca się od płacenia alimentów pracuje w trybie umowy o pracę, komornik może zająć 60% wypłacanego wynagrodzenia. Dłużnik może również wykonywać swoją pracę na umowach cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie). Komornik może wtedy zająć całość wynagrodzenia, chyba że pensja taka jest wyłącznym źródłem utrzymania dłużnika. Jeśli jednak dłużnik nie posiada dochodów, komornik może uznać egzekucję za nieskuteczną, wtedy wierzyciel może zgłosić swoje roszczenia do Funduszu Alimentacyjnego.

Wyjawienie majątku

Postępowanie komornika nie zawsze jest skuteczne ze względu na zatajenie istotnych składników majątku przez dłużnika. W takim wypadku można złożyć wniosek do komornika lub do sądu o wyjawienie majątku przez dłużnika. Wskutek działania komornika dłużnik ma obowiązek ujawnić swój majątek, z którego może przeprowadzić egzekucję.

W przypadku postępowania sądowego dłużnik ma obowiązek wstawienia się na wezwanie. Jeśli nie wstawi się na wniosek sądu, odmówi przyrzeczenia lub wykazu, sąd może skazać go na grzywnę, przymusowe doprowadzenie oraz zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

W wyegzekwowaniu alimentów może pomóc gmina

Innym środkiem egzekwowania alimentów, który może zadziałać na dłużnika, jest egzekucja administracyjna. Poszkodowana osoba (lub pełnomocnik), która nie otrzymuje alimentów, może złożyć w wniosek o ich egzekucję administracyjną do urzędu gminy. Po złożeniu wniosku dłużnik powinien poddać się wywiadowi alimentacyjnemu. Jego unikanie spowodować może zatrzymanie prawa jazdy aż do poddania się wywiadowi lub do 6 miesięcy od uiszczenia kwoty alimentacyjnej, stanowiące co najmniej połowę świadczenia określonego przez sąd. Gdy dłużnik nadal unika płacenia świadczenia, gmina wystawia tytuł wykonawczy, a egzekwowaniem długu zajmuje się urząd skarbowy. Dłużnik zostaje wpisany na listę BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).

Sąd rodzinny i egzekucja alimentów od rodziny dłużnika

Egzekucja komornicza czy administracja publiczna to niejedyne narzędzia w rękach poszkodowanych. Przez Sąd Rodzinny można zażądać alimentów od rodziny dłużnika. Według przepisów prawa w pierwszej kolejności zobowiązany do alimentów jest rodzic, jednak gdy egzekucja jest bezskuteczna, to zobowiązanie można przenieść na dziadków lub rodzeństwo.

Należy wykazać w takiej sytuacji:

  • brak możliwości uzyskania świadczenia od rodzica,
  • życie dziecka w niedostatku,
  • dobrą sytuację materialną i zarobkową dziadków,

Pamiętać należy, że nie uzyskuje się pełnego świadczenia, tak, jak w przypadku rodzica, a jedynie jego część (czynnik decydujący – sytuacja materialna, zarobkowa). Rodzinę dłużnika można pozwać o alimenty również wtedy, gdy dłużnik nie może wypłacać świadczenia z przyczyn zdrowotnych lub gdy zmarł.

Postępowanie karne i pomoc prawna

Za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego rodzic może zostać skazany na karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Kara taka następuje, ponieważ dłużnik przyczynia się do niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej do alimentów – narusza jej dobra osobiste. Postępowanie, ściganie dłużnika następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej, organu podejmującego działania wobec dłużnika czy z urzędu.

Impas w sprawie długu alimentacyjnego może przerwać pomoc prawna. Kancelaria prawna może przestawić dokładne rozwiązania, pełnić rolę mediatora między dłużnikiem a wierzycielem lub pomóc w stworzeniu stosownych wniosków i pism. Odzyskanie długu alimentacyjnego to długofalowy proces, który może okazać się bardzo trudny.

Pomoc prawnika może okazać się nieoceniona, dlatego warto skonsultować swoją sytuację z biurem prawnym.

Przeczytaj również artykuł na temat -> Co grozi za niepłacenie alimentów?

[vc_empty_space][vc_separator][vc_empty_space][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1979″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1574869783273{margin-top: 8px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_custom_heading text=”Adwokat Patrycja Butny” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Założyłam własną kancelarię prawną dopiero wtedy, kiedy byłam zupełnie przekonana, że jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za los ludzi, którzy powierzają mi swoje sprawy. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, gospodarczych i karnych. W wolnej chwili uwielbiam jazdę na rowerze MTB i rolkach.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ostatnie wpisy
Baza wiedzy

Adwokat
Patrycja Butny

Założyłam własną kancelarię prawną dopiero wtedy, kiedy byłam zupełnie przekonana, że jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za los ludzi, którzy powierzają mi swoje sprawy. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, gospodarczych i karnych. W wolnej chwili uwielbiam jazdę na rowerze MTB i rolkach.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami.