Radca Prawny Gdynia

Radca Prawny Gdynia
Adam Gosz

Od 15 lat doradza wiodącym spółkom giełdowym w sprawach korporacyjnych, sporach korporacyjnych, obowiązkach informacyjnych i regulacyjnych (MAR, AML, MDR), bezpieczeństwa prawnego (compliance). Jego doświadczenie obejmuje współpracę z klientami korporacyjnymi, funduszami inwestycyjnymi i private equity przy transakcjach dotyczących nabywania i zbywania przedsiębiorstw i udziałów w spółkach (M&A), w tym spółek publicznych, procesach due diligence.

Radca Prawny Gdynia Adam Gosz

Doświadczenie
Ponad 15 lat doświadczenia

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek publicznych – w tym zwłaszcza w zakresie obowiązków regulacyjnych na gruncie przepisów o rynku kapitałowym i MAR (w tym obowiązki informacyjne i notyfikacyjne), schematy podatkowe (MDR), AML, postępowania przed KNF, UOKiK, KDPW, GPW.

W ramach obsługi inwestorów specjalizuje się w transakcjach nabywania i łączenia podmiotów (M&A), zajmuje się audytami spółek (due diligence), wsparciem w negocjowaniu struktur transakcji, obowiązkami na gruncie przepisów o rynkach kapitałowych, kontroli koncentracji czy nabywaniu nieruchomości, w tym dotyczącymi wezwań na sprzedaż akcji czy obrotu znacznymi pakietami akcji, pozyskiwaniu zgód odpowiednich organów publicznych.

Doradza w budowie kompleksowych systemów zgodności z prawem (compliance) podmiotów z rynku publicznego i prywatnego, zwłaszcza w kontekście regulacji MAR (zapobieganie nadużyciom na rynkach kapitałowych), AML (zapobieganie praniu pieniędzy), MDR (schematy podatkowe), bezpieczeństwa produktu, odpowiedzialności członków organów spółek.

Uczestniczy w szeregu sporów sądowych, w tym sporach korporacyjnych (których przedmiotem są instrumenty finansowe i odpowiedzialność członków organów spółek) oraz sporach dotyczących nieruchomości.

Wspieraa przedsiębiorców w tworzeniu i negocjowaniu umów dotyczących współpracy przy sprzedaży towarów i usług (franszyzy itp.), w tym na rynkach zagranicznych. M.in. brał udział w negocjowaniu warunków współpracy na rynkach państw arabskich, Izraela czy Białorusi i Kazachstanu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy realizacji procesów inwestycyjnych, negocjacji umów, w tym umów najmu powierzchni komercyjnych. Wspiera inwestorów w projektach inwestycji deweloperskich (m.in. przy budowie hoteli, lokali mieszkalnych i centrów logistycznych), w tym w zakresie procedur administracyjnych, oceny ryzyka inwestycyjnego. Posiada doświadczenie doradztwa przy procesach inwestycyjnych nie tylko w Polsce, ale również krajach tak odległych jak Angola (budowa szkoły morskiej na zlecenie rządu tego kraju, finansowane z polskich środków pomocowych).

Doradza również w kwestiach podatkowych i rachunkowych. Posiada doświadczenie w tworzeniu dokumentacji cen transferowych, raportowaniu schematów podatkowych, określaniu struktur grup kapitałowych na gruncie MSSF/MSR.

Radca Prawny Gdynia Adam Gosz

Doświadczenie
Kariera

LPP SA:  Radca Prawny – czerwiec 2015 – obecnie.

Adwokat Gdynia
Usługi

Sprawy rozwodowe

Sprawy Rozwodowe

Rozwody, separacje oraz sprawy o podział majątku po rozwodzie.
Sprawy rozwodowe

Prawo rodzinne opieka nad dziećmi i alimenty

Opieka nad dziećmi, alimenty i sprawy rodzinne.
Sprawy rodzinne

Podziały majątku

Podział nieruchomości oraz ruchomości z opracowaniem strategii.
Podziały majątku

Prawo Nieruchomości

Sprawy o eksmisję, zasiedzenie, zniesienie współwłasności itp. oraz z zakresu prawa budowlanego.
Sprawy nieruchomości
Frankowicze - waluta CHF

Kredyty CHF

Pomoc dla osób posiadających kredyt CHF.
Kredyty frankowe

Obsługa prawna firm

Usługi z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych.
Obsługa firm

Prawo Pracy

Obsługa pracowników i pracodawców
Prawo pracy

Windykacja należności

Na każdym etapie postępowania: przedsądowym, sądowym, podczas post. egzekucyjnego.
Windykacja należności

Prawa zwierząt

Występowanie przed organami ścigania i sądami w sprawach dot. znęcania się nad zwierzętami.
Prawa zwierząt

Formularz kontaktowy
Zapraszam do kontaktu