Rozwód z osobą pozbawioną wolności

Rozwód z osobą w areszcie

Pielęgnowanie więzi małżeńskich jest pracochłonnym i wymagającym procesem. Życie pisze różne scenariusze i nierzadko utrudnia utrzymywanie związku. Zdarza się, że jeden z małżonków popada w konflikt z prawem i odbywa karę bezwzględnego pozbawienia wolności. To bywa nie do zaakceptowania przez drugiego partnera. W takim przypadku jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się uzyskanie orzeczenia rozwodowego. Sprawa rozwodowa sama w sobie jest przykrym i stresującym przeżyciem. We wskazanej sytuacji zdezorientowanie i stres potęgują się, ponieważ powód musi odpowiedzieć sobie na pytania, w jaki sposób przygotować się i przeprowadzić proces, jeśli współmałżonek przebywa w więzieniu? Dla uzyskania wsparcia psychicznego i merytorycznego wskazujemy, że warto zwróć się do Kancelarii Adwokackiej.

Proces o rozwód

W zakresie samej procedury rozwodowej, fakt, że pozwany został osadzony w więzieniu, nie ma większego znaczenia taki rozwód niewiele różni się od procesu rozwodowego małżonków, którzy pozostają na wolności. Paradoksalnie, taka sytuacja może ułatwić wykazanie, iż między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, a winną rozpadowi małżeństwa jest właśnie osoba pozbawiona wolności.
Na wstępie należy wskazać, iż właściwym do rozpoznania sprawy sądem będzie sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli jednak wskazanej podstawy nie ma, a pozwanym w procesie jest osoba pozbawiona wolności, wówczas miejscem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda. Do tegoż Sądu należy wnieść pozew przygotowany przez adwokata. Natomiast w pozwie rozwodowym należy wskazać jako adres pozwanego miejsce, w którym ten aktualnie przebywa, a więc adres właściwego zakładu karnego. Możliwe, iż fakt pozbawienia wolności jednego z małżonków skomplikuje organizację postępowania rozwodowego z uwagi na konieczność doprowadzania , w tym konwojowania, osadzonego na rozprawy. Dla usprawnienia tego, a przede wszystkich uzyskania profesjonalnego wsparcia w toku sprawy warto skorzystać z usług prawnika.

Osadzony otrzyma pozew rozwodowy od zobowiązanej do jego dostarczenia administracji więziennej. W tym momencie procedura nie różni się od typowego postępowania rozwodowego. Osoba odbywająca karę, ma prawo wnieść do Sądu odpowiedź na pozew, ponieważ odbywanie kary pozbawienia wolności nie odbiera pozwanemu żadnych praw procesowych. Z tego powodu osadzony ma prawo do transportu do konwojem policyjnym do Sądu i osobistego udziału w sprawie rozwodowej. Pozwany powinien otrzymywać do zakładu karnego wszystkie pisma procesowe w sprawie, jeżeli przewiduje się ich doręczenie stronom postępowania.

Orzeczenie o winie

W pozwie rozwodowym przygotowanym przez adwokata należy wskazać, iż powód wnosi o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Pozew może zawierać żądanie rozstrzygnięcia o winie współmałżonka w rozkładzie pożycia. Warto zagłębić się w kwestię czy osadzenie w zakładzie penitencjarnym wpływa na merytoryczne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku rozwodowym.

Doświadczenie wskazuje, iż sądy często przyjmują przebywanie jednego ze współmałżonków w jednostce penitencjarnej jako sytuację wpływającą destrukcyjnie na pożycie stron. Więź fizyczna między małżonkami ustaje na skutek braku bliskich kontaktów, co skutkuje również zanikiem więzi uczuciowych. Także bardziej przyziemna kwestia, jaką jest więź gospodarcza ulega destrukcji, gdyż pozbawiony wolności nie zarabia na utrzymanie rodziny oraz nie prowadzi z powodem wspólnego gospodarstwa domowego. Sytuacja jest najklarowniejsza, gdy osadzony odbywa karę za przestępstwa na szkodę współmałżonka lub innych członków rodziny, np. małoletnich dzieci stron.

Konflikt z prawem pozwanego wpływa na utratę zaufania powoda do współmałżonka oraz na niechęć do dalszego pozostawania w związku z kryminalistą. Takie refleksje strony powodowej są zrozumiałe i nie mogą negatywnie wpływać na jej odbieranie podczas procesu o rozwód. Należy jednak wskazać, że każde postępowanie należy rozpatrywać indywidualnie. Z tego powodu nie można z góry zakładać uzyskania pożądanego dla nas rozstrzygnięcia Sądu. Możliwe jest, iż to nie pozbawienie wolności pozwanego było przyczyną małżeńskich kłopotów, a przykładowo uprzednia zdrada popełniona przez powoda.
Podsumowując, sprawa rozwodowa niemalże zawsze powoduje u małżonków stres, wzburzenie, strach, niepewność. Sprawa rozwodowa niesie za sobą ogromne emocje i niewątpliwie nie jest to sytuacja komfortowa i przyjemna w odbiorze dla powoda. W sprawie rozwodowej z udziałem strony pozbawionej wolności, dodatkowym przeżyciem dla powoda może być stawienie się w Sądzie pozwanego w kajdankach na rękach i w asyście Policji oraz skomplikowana organizacja postępowania. Dla uzyskania wsparcia psychicznego i merytorycznego zalecamy skorzystanie z fachowej pomocy doświadczonego prawnika.

Jeśli interesujesz się tematami związanymi z rozwodami, sprawdź również poniższe artykuły:

  1. Sprawa rozwodowa – czy potrzebujesz pomocy adwokata?
  2. Kiedy rozwód się uprawomocnia?
  3. Jakie są koszty rozwodu i kto pokrywa koszty sprawy rozwodowej?
  4. Jak przygotować się do rozwodu? Omówienie prawne, koszty oraz niezbędne dokumenty
  5. Separacja a rozwód – czym to się różni?
  6. Długi a rozwód
  7. Unieważnienie małżeństwa

ostatnie wpisy
Baza wiedzy

Adwokat
Patrycja Butny

Założyłam własną kancelarię prawną dopiero wtedy, kiedy byłam zupełnie przekonana, że jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za los ludzi, którzy powierzają mi swoje sprawy. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, gospodarczych i karnych. W wolnej chwili uwielbiam jazdę na rowerze MTB i rolkach.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami.