WYROK PRAWOMOCNY – unieważnienie kredytu we frankach mBank!

W dniu 28.11.2022 Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny (SSA Piotr Daniszewski) w sprawie o sygn. akt I ACa 730/22 oddalił apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20.01.2022 sygn. akt C 595/21 ustalającego nieważność umowy mBanku z kwietnia 2008 roku.

 Korzyści naszego Klienta:

a. umowa jest nieważna – saldo kredytu spada do 0,00 zł,

b. zasądzone przez Sąd kwoty w wysokości 55.567,57 zł oraz 20.248,17 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24.11.2021 do dnia zapłaty – do zwrotu przez mBank,

c. koszty w wysokości 11.718 zł oraz 8100zł ponosi pozwany bank.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki