04.06.2024 PRAWOMOCNA WYGRANA przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny Sygn. akt I ACa 1221/23 SSA Karolina Sarzyńska ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2007 roku.

Na rzecz naszego Klienta zasądza – 628.170,45 zł + odsetki ustawowe od dnia 15.04.2021 r. do dnia zapłaty + koszty zastepstwa procesowego.

Sprawę prowadziła:
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki