Podziały majątku

Podział majątku
Adwokat do spraw majątkowych

Po rozwodzie sprawą, którą należy z reguły dodatkowo uporządkować, jest podział wspólnego majątku. Może do tego dość na drodze sądowej lub po mediacjach u notariusza.

Procedura może dotyczyć podziału nieruchomości oraz ruchomości, a kluczową kwestią jest odpowiednio przygotowana strategia oraz rozeznanie aspektów ekonomicznych. „Specjalizuję się w mediacjach i negocjacjach, dzięki czemu znacznie łatwiej jest z moją pomocą dokonać podziału majątku. Chronię interesów klienta, jak własnych”.

4.9
Na podstawie 89 opinii
powered by Google
js_loader
Klienci kancelarii Adwokackiej Butny

Zakres usług
Na czym polega pomoc prawna w sprawach o podział majątku?

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków nierzadko budzą więcej emocji niż sam rozwód. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje wsparcie w wycenie wspólnego majątku, ocenę opłacalności przejęcia poszczególnych składników małżeńskiego majątku, negocjacje przedsądowe i sądowe dotyczące podziału. Jednocześnie jednak sprawy o podział majątku są sprawami rodzinnymi, przez co wymagają od prawnika odpowiedniego wyczucia, empatii i wrażliwości. Kierując się tymi wartościami prowadzimy sprawy o podział majątku w sposób zapewniający Klientom bezpieczeństwo i komfort.

Współpracujemy na stałe z kancelarią notarialną, co pozwala nam na szybkie zakończenie spraw majątkowych naszych Klientów bez konieczności kierowania ich na drogę sądową. 

zakres usług
Podziały majątku

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sprawach rodzinnych, w tym w rozwiązywaniu sporów majątkowych pomiędzy małżonkami zarówno w drodze negocjacji, jak również w postępowaniu sądowym.

Zespół kancelarii adwokackiej Butny

Jakie jest doświadczenie kancelarii w zakresie podziału majątku wspólnego?

Kancelaria prawna posiada zróżnicowane i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. W swojej praktyce prowadziliśmy bardzo skomplikowane postępowania działowe. Z powodzeniem domagaliśmy się ustanawiania nierównych udziałów we wspólnym majątku, zgłaszaliśmy żądania rozliczenia poczynionych na wspólny majątek nakładów, czy spłaconych przez jednego z małżonków wspólnych długów. Doprowadzaliśmy do ujawniania zatajanych przez jedno z małżonków składników wspólnego majątku. Dotychczasowe doświadczenie nauczyło nas dużej delikatności, a jednocześnie pełnego zaangażowania w sprawy dotyczące majątkowych, a jednocześnie rodzinnych interesów naszych Klientów. Dzięki temu doświadczeniu potrafimy w porę zareagować, znaleźć najlepsze rozwiązanie i przyjąć odpowiednią strategię nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Czym charakteryzuje się pomoc prawna w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków?

Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw działowych staramy się wyważyć interesy Klienta w sposób najbardziej odpowiadający jego potrzebom. Stosujemy różnorodne formy współpracy, dostosowane do potrzeb Klienta i odpowiadające charakterowi powierzonych nam spraw. Zwracamy uwagę na ryzyka prawne związane z poszczególnymi działaniami oraz proponujemy rozwiązania, które pozwalają na ich minimalizację i jednoczesne osiągnięcie celów możliwie najbliższych oczekiwaniom i założeniom naszych klientów. Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc, profesjonalne doradztwo i pełne zaangażowanie w każdą prowadzoną przez nas sprawę dotyczącą ich majątku.

Do kogo kierowany jest ten rodzaj usług?

Pomoc prawna w zakresie podziału majątku kierowana jest do osób, które chcą w profesjonalny i bezpieczny sposób dokonać rozliczenia aktywów, które pozostają we wspólnym małżeńskim majątku. Podziału majątku można dokonać zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie. W sytuacji rozstania najczęściej warto tego dokonać jak najszybciej, by nie być narażonym na ryzyko związane z utratą bieżącego zarządu nad składnikami majątku wspólnego, czy też zaciąganiem zobowiązań obciążających oboje małżonków żyjących w rozłączeniu.

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.