Baza wiedzy

Wypłata alimentów

Alimenty a podjęcie pracy

Osoby zobowiązane do świadczeń alimentacyjnych oraz uprawnione do ich otrzymywania często tkwią w błędnym przekonaniu, że świadczenie to jest zależne od ukończenia przez dziecko edukacji

Czytaj więcej
Alimenty a szkoła zaoczna

Alimenty a szkoła zaoczna

Wśród społeczeństwa panuje błędne przekonanie, że osiągnięcie pełnoletniości przez osobę uprawnioną do alimentów, ukończenie przez nią edukacji lub podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia, zwalnia rodzica zobowiązanego do

Czytaj więcej
Małżonkowie w sprawie o rozwód

Czy sąd może odmówić rozwodu?

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że jeśli między małżonkami zerwane zostały więzi gospodarcze, fizyczne i duchowe, mogą

Czytaj więcej
Prokura

Czym jest prokura?

Prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa przewidzianym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Udziela jej przedsiębiorca, który podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Czytaj więcej
Uprawomocnienie rozwodu

Kiedy rozwód się uprawomocnia?

Sąd przeprowadził postępowanie rozwodowe i ostatecznie stwierdził rozwód. Kiedy orzeczenie stanie się prawomocne? Według przepisu artykułu 363 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie sądu ustanawiające rozwód zostaje

Czytaj więcej
Obniżenie kapitału zakładowego - strzałka

Obniżenie kapitału zakładowego

Obniżenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces skomplikowany i czasochłonny, związany z określonymi kosztami. Najczęściej dokonuje się go, gdy spółka odnotowuje straty i

Czytaj więcej
obywatelskie zatrzymanie - kajdanki

Czym jest obywatelskie zatrzymanie?

Zatrzymanie obywatelskie Od czasu do czasu, portale informacyjne alarmują o kolejnym obywatelskim zatrzymaniu pijanego kierowcy czy obezwładnieniu agresywnego pasażera w środku komunikacji publicznej – doniesienia

Czytaj więcej
Czym jest nawiązka - młotek

Czym jest nawiązka?

Nawiązka za przestępstwo Nawiązka jest środkiem kompensacyjnym przewidzianym w Kodeksie karnym, stanowiącym swoisty przejaw reakcji na przestępstwo. Jej istotą jest obowiązek zapłaty wyraźnie wskazanej kwoty

Czytaj więcej
Klauzule abuzywne - klauzula

Klauzule abuzywne – czym są?

Problematyka niedozwolonych postanowień umów konsumenckich (klauzul abuzywnych) uregulowana została w Kodeksie cywilnym w art. 3851 – 3853. Choć o klauzulach abuzywnych mówi się ostatnio głównie

Czytaj więcej
Zaprzeczenie ojcostwa - dziecko

Zaprzeczenie ojcostwa

Proces zaprzeczenia ojcostwa Zaprzeczenie ojcostwa to powództwo mające bardzo doniosłe znaczenie społeczne, ponieważ w znaczący sposób potrafi zmienić sytuację prawną nie tylko dziecka, którego dotyczy,

Czytaj więcej
Czym jest wydziedziczenie - podpis

Czym jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie krewnego Wydziedziczenie w potocznym ujęciu oznacza wszystkie sytuacje, kiedy spadkodawca pozbawia dziedziczących po nim spadkobierców ustawowych udziału w spadku. W Kodeksie cywilnym terminu tego

Czytaj więcej
Jak ustalić wysokość alimentów - rodzina

Jak ustalić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zasądzanych przez sąd nie może być nigdy ustalona w sposób dowolny. Obowiązek alimentacyjny stanowi wynik założenia, że strona uprawniona do otrzymywania alimentów jest

Czytaj więcej
Rozwód z obcokrajowcem - ludzie

Rozwód z obcokrajowcem

W czasach dzisiejszej globalizacji małżeństwa zawierane między osobami różnych narodowości nie należą już do rzadkości. Naturalną koleją rzeczy jest także zwiększona liczba spraw rozwodowych w

Czytaj więcej
Dobry adwokat - waga

Jak wybrać dobrego adwokata?

Dobry adwokat Często dokonując wyboru adwokata, klient kieruje się intuicją i zasobnością portfela. Niestety, ale pierwszy czynnik może zawieść. Drugi nie zawsze wygląda tak drogo,

Czytaj więcej
Alimenty na pełnoletnie dziecko - ludzie

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Spór o alimenty na dorosłe dziecko Do kiedy należy spełniać obowiązek alimentacyjny na rzecz pełnoletniego dziecka? Wbrew funkcjonującemu w społeczeństwie przekonaniu, iż obowiązek alimentacyjny wygasa

Czytaj więcej
Kary za niepłacenie alimentów - pieniądze

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Kary za niepłacenie alimentów Przestępstwo niepłacenia alimentów jest zagrożone karą ograniczenia czy pozbawienia wolności do lat dwóch. Zanim jednak nastąpi taka kara, muszą zostać spełnione

Czytaj więcej
porzucenie zwierzęcia - pies

Co grozi za porzucenie zwierzęcia?

Porzucony pies Problem porzucania zwierząt, w szczególności psów i kotów, jest wciąż żywy. Aktualizuje się szczególnie w okresie wakacyjnym oraz świątecznym, gdy liczba porzuceń gwałtownie

Czytaj więcej
Windykacja - starsza pani

Windykacja należności – na czym polega?

Windykacja należności od dłużników Kilkudniowe opóźnienia w płatnościach nie są problemem dopóki nie staną się realnym nieuregulowanym długiem. Jeśli terminypłatności znacząco wykraczająpoza te wyznaczone w umowie warto zastanowić się nad windykację polubowną lub

Czytaj więcej
Alienacja Rodzicielska-chłopiec

Alienacja Rodzicielska

Alienację rodzicielską stanowią zachowania rodzica dziecka, które prowadzą do powstawania zaburzeń w relacji między dzieckiem a drugim z rodziców, niszczące ich wzajemne więzi. Sprowadza się

Czytaj więcej
Opieka nad dzieckiem a rozwód - dziewczynka

Opieka nad dzieckiem a rozwód

Rozwód jest stresującym wydarzeniem zarówno dla małżonków, jak i dzieci. Z punktu widzenia Sądu, dla najmłodszych istotne jest zachowanie realnego kontaktu z obojgiem rodziców. Warto pamiętać,

Czytaj więcej
Rozwód bez orzeczenia o winie - obrączki

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód bez orzekania o winie Czy rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym sposobem na zakończenie małżeństwa? Zdecydowanie tak. Jeśli żaden z małżonków nie zabiega

Czytaj więcej
Jak wygląda podział majątku - znak zapytania

Jak wygląda podział majątku?

Podziału majątku można dokonać zarówno przed rozwodem, w czasie jego trwania, jak i po jego zakończeniu. Najbardziej popularną opcją jest realizowanie podziału majątku po rozwodzie.

Czytaj więcej
Alimenty na rodzica - seniorzy

Alimenty na rodzica

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko rodziców względem ich dzieci. Również dzieci są zobowiązane do alimentacji wobec swoich rodziców. Są to jednak mniej znane i rzadziej

Czytaj więcej
Unieważnienie małżeństwa - młotek

Unieważnienie małżeństwa

Związek małżeński to wartość nadrzędna, nierozerwalna, która jest chroniona przez Kościół katolicki. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 1141 małżeństwo zawarte i dopełnione nie może zostać

Czytaj więcej
Rozwód z orzeczeniem o winie - młotek

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie [vc_row][vc_column][vc_column_text]Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać orzeczenie o winie. Za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego winę może ponosić jeden z

Czytaj więcej

KAtegorie