Rozwód z obcokrajowcem

Rozwód z obcokrajowcem - ludzie

W czasach dzisiejszej globalizacji małżeństwa zawierane między osobami różnych narodowości nie należą już do rzadkości. Naturalną koleją rzeczy jest także zwiększona liczba spraw rozwodowych w małżeństwach tego typu. Zmierzenie się z tym zagadnieniem małżonkom planującym rozwód przysporzyć może wiele problemów. Wątpliwości w zakresie tego, przed sądem jakiego kraju może dojść do rozwodu, pojawiają się u większości Klientów. Dochodzą do tego wątpliwości w zakresie tego, które państwo ma najkorzystniejsze dla danej osoby przepisy rozwodowe. Wreszcie zaś bardzo często z rozwodem związane są kwestie kontaktów z małoletnimi dziećmi, alimentów oraz władzy rodzicielskiej. Wszystkie te elementy mają znaczenie przy wyborze kraju, w którym zdecydujemy się przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem. Wątpliwościom nie można się dziwić, ponieważ stan prawny w tym zakresie jest skomplikowany. Dlatego też warto w tym przypadku skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Jaki sąd jest właściwy w sprawie rozwodu z obcokrajowcem?

Polski sąd może orzekać w sprawie rozwodowej w oparciu o polskie prawo wyłącznie w sytuacji, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. W każdej innej sytuacji mamy do czynienia z rozwodem międzynarodowym i należy stosować normy szczególne. Regulacje te różnią się w przypadku rozwodu z obywatelem UE i osób spoza UE.

Rozwód z obywatelem UE

Kwestie rozwodu w tym zakresie określa unijne Rozporządzenie nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku. Zgodnie z jego art. 3 w sprawach orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa jurysdykcję mają sądy państwa członkowskiego:

na którego terytorium:

 • oboje małżonkowie mają zwykły pobyt, lub
 • małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich ma tam nadal zwykły pobyt, lub
 • strona przeciwna ma zwykły pobyt, lub
 • w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt, lub
 • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam od przynajmniej roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku, lub
 • powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem tego państwa członkowskiego lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam swój „domicile”;

którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, w którym mają swój wspólny „domicile”

Rozwód z osobą spoza UE

W przypadku małżeństwa z osobą spoza UE kwestie sądu właściwego regulują przepisy polskiego Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 1103[1] Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

 1. Oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 2. małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 3. małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 4. oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Osobną kwestią, która także rozstrzygana jest przez przepisy wskazanych aktów prawnych, jest prawo właściwe w sprawach rozwodowych w omawianych przypadkach, czy kwestie związane z dziećmi w tych postępowaniach. Z uwagi na wielość regulacji konieczne jest badanie każdego przypadku indywidualnie w celu ustalenia, czy możliwe i zasadne jest przeprowadzenie rozwodu przez polskim sądem. W wielu przypadkach okaże się to najlepszym rozwiązaniem z uwagi na sposób uregulowania kwestii okołorozwodowych przez polskiego ustawodawcę. W celu omówienia Państwa przypadku zapraszamy serdecznie do kontaktu z adwokat Gdynia.

Jeśli interesujesz się tematami związanymi z rozwodami, sprawdź również poniższe artykuły:

 1. Sprawa rozwodowa – czy potrzebujesz pomocy adwokata?
 2. Kiedy rozwód się uprawomocnia?
 3. Jakie są koszty rozwodu i kto pokrywa koszty sprawy rozwodowej?
 4. Jak przygotować się do rozwodu? Omówienie prawne, koszty oraz niezbędne dokumenty
 5. Separacja a rozwód – czym to się różni?
 6. Unieważnienie małżeństwa
Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.