Kto może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Świadek rozwodowy - młotek

Świadek rozwodowy W trakcie postępowania o rozwód, przesłuchiwane przez sąd są nie tylko strony, ale również powołani świadkowie. Zanim sąd przystąpi do przesłuchania rozwodzących się małżonków, w pierwszej kolejności przeprowadzi dowód z przesłuchania świadków. Zeznania obserwatorów pożycia małżeńskiego stron są niezwykle ważne dla ustalenia przez sąd tego, jak układało się między małżonkami, w jakich okolicznościach […]

Rozwód z obcokrajowcem

Rozwód z obcokrajowcem - ludzie

W czasach dzisiejszej globalizacji małżeństwa zawierane między osobami różnych narodowości nie należą już do rzadkości. Naturalną koleją rzeczy jest także zwiększona liczba spraw rozwodowych w małżeństwach tego typu. Zmierzenie się z tym zagadnieniem małżonkom planującym rozwód przysporzyć może wiele problemów. Wątpliwości w zakresie tego, przed sądem jakiego kraju może dojść do rozwodu, pojawiają się u […]

Jakie pytania mogą paść na sprawie rozwodowej?

Pytania na sprawie rozwodowej - młotek

Pytania na sprawie rozwodowej Rozwód stanowi szczególne wydarzenie w życiu małżonków chcących rozwiązać zawarty między nimi związek małżeński. Złożenie pozwu stanowi zaledwie pierwszy krok na drodze do rozwodu, a przesłuchanie stron jest w tego rodzaju sprawach obowiązkowe, w związku z czym sąd po wpłynięciu pozwu, wyznacza termin i wzywa strony (małżonków) celem przeprowadzenia dowodu z […]

Kredyty frankowe – teoria dwóch kondykcji

Kredyty frankowe - CHF

Kredyty chf teoria dwóch kondykcji Zgodnie z wyrokiem wydanym w dniu 3 października 2019  przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak, prawo unijne nie stoi na przeszkodzie unieważnianiu umów frankowych. Pomimo tej przychylnej informacji, w kwestii skomplikowanych kredytów w CHF, warto wspomóc się doświadczeniem wykwalifikowanego pełnomocnika jakim jest nasza Kancelaria Adwokacka w Gdyni. W wyrokach unieważniających […]

Sprawa rozwodowa – czy potrzebujesz pomocy adwokata?

Sprawa rozwodowa - obrączki

Pomoc adwokata w sprawi rozwodowej U wielu osób w momencie podjęcia decyzji o rozstaniu z małżonkiem i skierowaniu do Sądu pozwu o orzeczenie rozwodu pojawiają się wątpliwości. Dylematy te nie mają jednak jedynie natury emocjonalnej, związanej z zakończeniem wspólnego pożycia. Jedno z pierwszych pytań, które przychodzi do głowy brzmi: „Czy potrzebuję adwokata do sprawy rozwodowej? A może […]

Jak przygotować się do rozwodu? Omówienie prawne, koszty oraz niezbędne dokumenty.

Jak przygotować się do rozwodu - obrączki

Informacje dotyczące rozwodu Silne emocje często uniemożliwiają racjonalne działania, a decyzja o rozwodzie nie powinna być spontaniczna. Rozwód jest udzielany wyłącznie przy trwałym i zupełnym rozpadzie pożycia małżeńskiego, a czasem i to jest niewystarczającym argumentem. Cały proces wymaga szczegółowego i pieczołowitego przygotowania jak sam ślub. Przed odbyciem pierwszej rozprawy należy przemyśleć takie aspekty jak orzekanie […]

Opieka nad dzieckiem a rozwód

Opieka nad dzieckiem a rozwód - dziewczynka

Rozwód jest stresującym wydarzeniem zarówno dla małżonków, jak i dzieci. Z punktu widzenia Sądu, dla najmłodszych istotne jest zachowanie realnego kontaktu z obojgiem rodziców. Warto pamiętać, że zawsze najważniejszym będzie dobro dziecka i to ono będzie decydującym argumentem podczas wyrokowania Sądu. Dodatkowym utrudnieniem może się okazać spór o podział majątku. Jak w praktyce wygląda opieka nad […]

Separacja a rozwód – czym to się różni?

Separacja a rozwód - pokłóceni ludzie

Separacja a rozwód różnice Rozwód jest to rozwiązanie małżeństwa na skutek decyzji sądu na wniosek jednego lub obojga małżonków. Zgodnie z polskim prawem warunkiem koniecznym dopuszczenia do rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku niezaistnienia obu tych cech, sąd nie ma obowiązku wydania orzeczenia o rozwodzie (nawet jeżeli małżonkowie zgodnie tego żądają). […]

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód bez orzeczenia o winie - obrączki

Rozwód bez orzekania o winie Czy rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym sposobem na zakończenie małżeństwa? Zdecydowanie tak. Jeśli żaden z małżonków nie zabiega o orzeczenie rozwodu z winy drugiej strony, to z reguły do formalnego rozwiązania małżeństwa dochodzi nawet na pierwszej rozprawie, ewentualnie dwóch, chociaż nie ma w tym zakresie sztywnych zasad. Można […]

Jak wygląda podział majątku?

Jak wygląda podział majątku - znak zapytania

Podziału majątku można dokonać zarówno przed rozwodem, w czasie jego trwania, jak i po jego zakończeniu. Najbardziej popularną opcją jest realizowanie podziału majątku po rozwodzie. Rozpoczęcie spraw związanych z majątkiem wspólnym często bywa korzystne dla stron podczas trwania rozwodu, a nawet przed jego rozpoczęciem. Jaki jest najprostszy sposób podział majątku? Do podziału majątku można przystąpić […]

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa - młotek

Związek małżeński to wartość nadrzędna, nierozerwalna, która jest chroniona przez Kościół katolicki. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 1141 małżeństwo zawarte i dopełnione nie może zostać rozwiązane z żadnej przyczyny i żadną ludzką władzą, z wyjątkiem śmierci. Pojawia się więc pytanie, czy stwierdzenie nieważności małżeństwa przez Kościół jest dopuszczalne? Należy wziąć pod uwagę, iż nie każdy […]

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie - młotek

Rozwód z orzeczeniem o winie [vc_row][vc_column][vc_column_text]Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać orzeczenie o winie. Za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego winę może ponosić jeden z małżonków, oboje bądź też sąd może pominąć ustalanie kwestii winy w sprawie o rozwód. Warto jednak wiedzieć, że rozwód z orzeczeniem o winie jednego ze współmałżonków może być trudny oraz długotrwały. Niezbędne […]

Czy podczas rozwodu trzeba osobiście stawić się w sądzie?

Rozwód zaoczny - podpis

Rozwód zaoczny – czy można rozwieść się „zaocznie”, bez wizyty w sądzie? Często Klienci pytają mnie, czy ich obecność na rozprawie rozwodowej jest konieczna. Dla części osób sama wizyta w sądzie jawi się jako bardzo stresujące przeżycie i chcą sobie tego oszczędzić. Dlatego dziś postanowiłam odpowiedzieć na pytanie, czy można rozwieść się „zaocznie”, bez wizyty […]

Czy wina w rozwodzie ma wpływ na podział majątku?

Czy wina w rozwodzie ma wpływ na podział majątku - ludzie

Czy osoba winna rozpadu małżeństwa dostanie tyle samo przy podziale majątku co małżonek niewinny? Tak, wiem… To może wydawać się niesprawiedliwe. Jeśli przez całe małżeństwo staraliście się być wzorowym mężem/ żoną, a potem okazało się, że jesteście oszukiwani – macie pełne prawo oczekiwać rekompensaty. Ale prawo bywa niewzruszone, a zasada jest dość surowa:Udziały małżonków w majątku wspólnym […]