Rozwód z osobą w areszcie

Rozwód z osobą pozbawioną wolności

Pielęgnowanie więzi małżeńskich jest pracochłonnym i wymagającym procesem. Życie pisze różne scenariusze i nierzadko utrudnia utrzymywanie związku. Zdarza się, że jeden z małżonków popada w konflikt z prawem i odbywa karę bezwzględnego pozbawienia wolności. To bywa nie do zaakceptowania przez drugiego partnera. W takim przypadku jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się uzyskanie orzeczenia rozwodowego. Sprawa rozwodowa…

Kredyty chf teoria dwóch kondykcji

Kredyty frankowe – teoria dwóch kondykcji

Zgodnie z wyrokiem wydanym w dniu 3 października 2019  przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak, prawo unijne nie stoi na przeszkodzie unieważnianiu umów frankowych. Pomimo tej przychylnej informacji, w kwestii skomplikowanych kredytów w CHF, warto wspomóc się doświadczeniem wykwalifikowanego pełnomocnika jakim jest nasza Kancelaria Adwokacka w Gdyni. W wyrokach unieważniających umowy kredytowe w CHF, sądy dwojako…

Uprawomocnienie wyroku

Kiedy rozwód się uprawomocnia?

Jak przebiega uprawomocnienie się wyroku o rozwód? Sąd przeprowadził postępowanie rozwodowe i ostatecznie stwierdził rozwód. Kiedy orzeczenie stanie się prawomocne? Według przepisu artykułu 363 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie sądu ustanawiające rozwód zostaje uznane za prawomocne w momencie, gdy nie występują już żadne możliwości zastosowania środków odwoławczych czy innych metod zażalenia. Działając zgodnie z art. 369…

Pomoc adwokata w sprawi rozwodowej

Sprawa rozwodowa – czy potrzebujesz pomocy adwokata?

U wielu osób w momencie podjęcia decyzji o rozstaniu z małżonkiem i skierowaniu do Sądu pozwu o orzeczenie rozwodu pojawiają się wątpliwości. Dylematy te nie mają jednak jedynie natury emocjonalnej, związanej z zakończeniem wspólnego pożycia. Jedno z pierwszych pytań, które przychodzi do głowy brzmi: „Czy potrzebuję adwokata do sprawy rozwodowej? A może lepiej spróbować uporać…

Informacje dotyczące rozwodu

Jak przygotować się do rozwodu? Omówienie prawne, koszty oraz niezbędne dokumenty.

Silne emocje często uniemożliwiają racjonalne działania, a decyzja o rozwodzie nie powinna być spontaniczna. Rozwód jest udzielany wyłącznie przy trwałym i zupełnym rozpadzie pożycia małżeńskiego, a czasem i to jest niewystarczającym argumentem. Cały proces wymaga szczegółowego i pieczołowitego przygotowania jak sam ślub. Przed odbyciem pierwszej rozprawy należy przemyśleć takie aspekty jak orzekanie o winie, alimenty,…

Długi a rozwód

Długi a rozwód

Często zdarza się, że nawet pomimo ustania wspólności majątkowej, sytuacja materialna osób rozwiedzionych nie jest do końca jasna. Wskutek podejmowania błędnych decyzji finansowych małżonkowie nierzadko zaciągają długi, które w pewnych okolicznościach stanowią dla nich wspólne zobowiązanie także po podziale majątku. Co zatem decyduje o tym, kto odpowiada za dane zadłużenia? Co ma wpływ na ustalenie odpowiedzialności…

Opieka nad dzieckiem a rozwód

Opieka nad dzieckiem a rozwód

Rozwód jest stresującym wydarzeniem zarówno dla małżonków, jak i dzieci. Z punktu widzenia Sądu, dla najmłodszych istotne jest zachowanie realnego kontaktu z obojgiem rodziców. Warto pamiętać, że zawsze najważniejszym będzie dobro dziecka i to ono będzie decydującym argumentem podczas wyrokowania Sądu. Dodatkowym utrudnieniem może się okazać spór o podział majątku. Jak w praktyce wygląda opieka…

Separacja a rozwód różnice

Separacja a rozwód – czym to się różni?

Rozwód jest to rozwiązanie małżeństwa na skutek decyzji sądu na wniosek jednego lub obojga małżonków. Zgodnie z polskim prawem warunkiem koniecznym dopuszczenia do rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku niezaistnienia obu tych cech, sąd nie ma obowiązku wydania orzeczenia o rozwodzie (nawet jeżeli małżonkowie zgodnie tego żądają). Orzeczenie rozwodu jest nieodwracalne.…

Koszt rozwodu

Jakie są koszty rozwodu i kto pokrywa koszty sprawy rozwodowej?

Sprawa rozwodowa, jak każde inne postępowanie sądowe, wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Warto więc, przed wniesieniem pozwu rozwodowego zorientować się w wysokości kosztów związanych z tym typem postępowania.   Jakie koszty mogą wchodzić w skład kosztów rozwodu? Przede wszystkim jest to opłata stała od pozwu, która wynosi 600 zł. Strona wnosząca pozew (Powód) zobowiązana jest…

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzeczenia o winie

Czy rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym sposobem na zakończenie małżeństwa? Zdecydowanie tak. Jeśli żaden z małżonków nie zabiega o orzeczenie rozwodu z winy drugiej strony, to z reguły do formalnego rozwiązania małżeństwa dochodzi nawet na pierwszej rozprawie, ewentualnie dwóch, chociaż nie ma w tym zakresie sztywnych zasad. Można jednak przyjąć, że do rozwodu…