Baza wiedzy

Wypłata alimentów

Alimenty a podjęcie pracy

Osoby zobowiązane do świadczeń alimentacyjnych oraz uprawnione do ich otrzymywania często tkwią w błędnym przekonaniu, że świadczenie to jest zależne od ukończenia przez dziecko edukacji

Czytaj więcej
Alimenty a szkoła zaoczna

Alimenty a szkoła zaoczna

Wśród społeczeństwa panuje błędne przekonanie, że osiągnięcie pełnoletniości przez osobę uprawnioną do alimentów, ukończenie przez nią edukacji lub podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia, zwalnia rodzica zobowiązanego do

Czytaj więcej
Małżonkowie w sprawie o rozwód

Czy sąd może odmówić rozwodu?

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że jeśli między małżonkami zerwane zostały więzi gospodarcze, fizyczne i duchowe, mogą

Czytaj więcej
Zaprzeczenie ojcostwa - dziecko

Zaprzeczenie ojcostwa

Proces zaprzeczenia ojcostwa Zaprzeczenie ojcostwa to powództwo mające bardzo doniosłe znaczenie społeczne, ponieważ w znaczący sposób potrafi zmienić sytuację prawną nie tylko dziecka, którego dotyczy,

Czytaj więcej
Jak ustalić wysokość alimentów - rodzina

Jak ustalić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zasądzanych przez sąd nie może być nigdy ustalona w sposób dowolny. Obowiązek alimentacyjny stanowi wynik założenia, że strona uprawniona do otrzymywania alimentów jest

Czytaj więcej
Alimenty na pełnoletnie dziecko - ludzie

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Spór o alimenty na dorosłe dziecko Do kiedy należy spełniać obowiązek alimentacyjny na rzecz pełnoletniego dziecka? Wbrew funkcjonującemu w społeczeństwie przekonaniu, iż obowiązek alimentacyjny wygasa

Czytaj więcej
Kary za niepłacenie alimentów - pieniądze

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Kary za niepłacenie alimentów Przestępstwo niepłacenia alimentów jest zagrożone karą ograniczenia czy pozbawienia wolności do lat dwóch. Zanim jednak nastąpi taka kara, muszą zostać spełnione

Czytaj więcej
Alienacja Rodzicielska-chłopiec

Alienacja Rodzicielska

Alienację rodzicielską stanowią zachowania rodzica dziecka, które prowadzą do powstawania zaburzeń w relacji między dzieckiem a drugim z rodziców, niszczące ich wzajemne więzi. Sprowadza się

Czytaj więcej
Alimenty na rodzica - seniorzy

Alimenty na rodzica

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko rodziców względem ich dzieci. Również dzieci są zobowiązane do alimentacji wobec swoich rodziców. Są to jednak mniej znane i rzadziej

Czytaj więcej

KAtegorie