Spór o alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Do kiedy należy spełniać obowiązek alimentacyjny na rzecz pełnoletniego dziecka? Wbrew funkcjonującemu w społeczeństwie przekonaniu, iż obowiązek alimentacyjny wygasa wraz z 18 urodzinami potomka to pełnoletniemu dziecku również mogą przysługują alimenty. Alimenty to świadczenie, które jest realizowane na rzecz osób fizycznych. Najpowszechniejszą sytuacją jest zobowiązanie do wypełniania obowiązku alimentacyjnego tego rodzica, który po rozwodzie nie…

Kary za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Przestępstwo niepłacenia alimentów jest zagrożone karą ograniczenia czy pozbawienia wolności do lat dwóch. Zanim jednak nastąpi taka kara, muszą zostać spełnione określone okoliczności. Kiedy niepłacenie alimentów jest zagrożone sankcjami i jakie kary grożą uchylającemu się od obowiązku alimentacyjnego? Z przepisów polskiego prawa jednoznacznie wynika, że uchylanie się od płacenia alimentów występuje wyłącznie wtedy, gdy wcześniej…

Jak odzyskać alimenty

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Niestety, ale często spotykaną praktyką jest niepłacenie alimentów na dziecko czy byłego współmałżonka, mimo wyroku sądowego czy podpisanej ugody. Podmiot zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od obowiązku, co owocuje trudną sytuacją materialną dziecka. Jak odzyskać zaległości? Zalegające płatności na poczet alimentów to często spotykane zjawisko. Krajowa Rada Komornicza oraz Centrum Praw Kobiet podaje, że…

Podpisanie intercyzy małżeńskiej

Rozdzielność majątkowa przed i po ślubie. Czym jest intercyza małżeńska?

Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, w którym rozdzielność majątkowa w małżeństwie nie obowiązuje. W dniu zawarcia małżeństwa następuje wspólnota majątkowa. Wszystkie gromadzone dobra od dnia zawarcia ślubu stają się wspólną własnością małżonków. Dotyczy to mieszkania, samochodu, mebli oraz wynagrodzenia za pracę, jednak wykluczone są dobra nabyte przed małżeństwem. Oczywiście istnieją wyjątki od…

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna, Piecza naprzemienna, Piecza równoważna

Na wstępie, zaznaczyć należy, że w aktualnym systemie prawnym nie występuje takie pojęcie jak „opieka naprzemienna”, „piecza naprzemienna” czy „piecza równoważna”. W związku z powyższym, kierując żądanie do sądu w kwestii uregulowania kontaktów oraz miejsca pobytu dziecka nie można wskazać, że rodzice pragną sprawować „opiekę naprzemienną”, „pieczę naprzemienną” czy „pieczę równoważną”. W wielu krajach widać…

Alienacja rodzicielska

Alienacja Rodzicielska

Alienację rodzicielską stanowią zachowania rodzica dziecka, które prowadzą do powstawania zaburzeń w relacji między dzieckiem a drugim z rodziców, niszczące ich wzajemne więzi. Sprowadza się ona do przemocy emocjonalnej wobec dziecka i przybiera formy szantażu emocjonalnego, manipulowania strachem i lękami dziecka, okazywania w obecności dziecka niechęci wobec drugiego rodzica, wzbudzania niechęci do niego, a także…

Alimenty na rodziców

Alimenty na rodzica

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko rodziców względem ich dzieci. Również dzieci są zobowiązane do alimentacji wobec swoich rodziców. Są to jednak mniej znane i rzadziej występujące przypadki.   Jak wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek opieki, czyli dostarczania środków utrzymania oraz wychowania, dotyczy krewnych w linii prostej. Z tego właśnie uregulowania wynika obowiązek alimentacyjny…

Pozew o alimenty

Jak napisać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty – Jak skutecznie go napisać? Świadczenie alimentacyjne można płaci z tytułu pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa. Mówiąc o obowiązku alimentacyjnym, najczęściej nasuwa się na myśl sytuacja, kiedy rodzic płaci alimenty na dziecko. Jest to z pewnością najczęściej występująca forma realizacji obowiązku alimentacyjnego. Kiedy rodzic musi płacić alimenty na dziecko? Obowiązkiem każdego rodzica jest…

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko – komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko Kiedy dziecko nie jest zdolne do samodzielnego utrzymania się, ma prawo do uzyskania alimentów od rodziców. Prawo do otrzymywania alimentów wygasa wraz z uzyskaniem przez dziecko dochodów, dzięki którym jest się w stanie samodzielnie utrzymać. Od czego zależy wysokość alimentów? Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i…

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej-Na czym polega i jakie niesie za sobą skutki?

W ramach tego artykułu omówię tzw. „karne” ograniczenie władzy rodzicielskiej, które reguluje art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Należy je odróżnić od „zwykłego” ograniczenia władzy jednemu z rodziców w sytuacji rozstania, które reguluje przepis art. 107 tego kodeksu. Pierwsze kroki, jakie należy wykonać w celu ograniczenia władzy rodzicielskiej obecnemu lub byłemu partnerowi, powinniśmy wykonać w…