Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa - dziecko

Proces zaprzeczenia ojcostwa Zaprzeczenie ojcostwa to powództwo mające bardzo doniosłe znaczenie społeczne, ponieważ w znaczący sposób potrafi zmienić sytuację prawną nie tylko dziecka, którego dotyczy, ale też małżonków. Zgodnie bowiem z art. 62 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od […]

Jak ustalić wysokość alimentów?

Jak ustalić wysokość alimentów - rodzina

Wysokość alimentów zasądzanych przez sąd nie może być nigdy ustalona w sposób dowolny. Obowiązek alimentacyjny stanowi wynik założenia, że strona uprawniona do otrzymywania alimentów jest stroną słabszą, nie będącą w stanie samodzielnie się utrzymać, której usprawiedliwione potrzeby życiowe powinny być zaspokajane przez osobę zobowiązaną. Jeden z wariantów obowiązku alimentacyjnego, czyli konieczność płacenia przez jednego z […]

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko - ludzie

Spór o alimenty na dorosłe dziecko Do kiedy należy spełniać obowiązek alimentacyjny na rzecz pełnoletniego dziecka? Wbrew funkcjonującemu w społeczeństwie przekonaniu, iż obowiązek alimentacyjny wygasa wraz z 18 urodzinami potomka to pełnoletniemu dziecku również mogą przysługują alimenty. Alimenty to świadczenie, które jest realizowane na rzecz osób fizycznych. Najpowszechniejszą sytuacją jest zobowiązanie do wypełniania obowiązku alimentacyjnego […]

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Kary za niepłacenie alimentów - pieniądze

Kary za niepłacenie alimentów Przestępstwo niepłacenia alimentów jest zagrożone karą ograniczenia czy pozbawienia wolności do lat dwóch. Zanim jednak nastąpi taka kara, muszą zostać spełnione określone okoliczności. Kiedy niepłacenie alimentów jest zagrożone sankcjami i jakie kary grożą uchylającemu się od obowiązku alimentacyjnego? Z przepisów polskiego prawa jednoznacznie wynika, że uchylanie się od płacenia alimentów występuje […]

Rozdzielność majątkowa przed i po ślubie. Czym jest intercyza małżeńska?

Rozdzielność majątkowa - dom

Podpisanie umowy z kancelarią Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, w którym rozdzielność majątkowa w małżeństwie nie obowiązuje. W dniu zawarcia małżeństwa następuje wspólnota majątkowa. Wszystkie gromadzone dobra od dnia zawarcia ślubu stają się wspólną własnością małżonków. Dotyczy to mieszkania, samochodu, mebli oraz wynagrodzenia za pracę, jednak wykluczone są dobra nabyte przed małżeństwem. […]

Opieka naprzemienna, Piecza naprzemienna, Piecza równoważna

Opieka naprzemienna - rodzina

Opieka naprzemienna Na wstępie, zaznaczyć należy, że w aktualnym systemie prawnym nie występuje takie pojęcie jak „opieka naprzemienna”, „piecza naprzemienna” czy „piecza równoważna”. W związku z powyższym, kierując żądanie do sądu w kwestii uregulowania kontaktów oraz miejsca pobytu dziecka nie można wskazać, że rodzice pragną sprawować „opiekę naprzemienną”, „pieczę naprzemienną” czy „pieczę równoważną”. W wielu […]

Alienacja Rodzicielska

Alienacja Rodzicielska-chłopiec

Alienację rodzicielską stanowią zachowania rodzica dziecka, które prowadzą do powstawania zaburzeń w relacji między dzieckiem a drugim z rodziców, niszczące ich wzajemne więzi. Sprowadza się ona do przemocy emocjonalnej wobec dziecka i przybiera formy szantażu emocjonalnego, manipulowania strachem i lękami dziecka, okazywania w obecności dziecka niechęci wobec drugiego rodzica, wzbudzania niechęci do niego, a także […]

Alimenty na rodzica

Alimenty na rodzica - seniorzy

Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko rodziców względem ich dzieci. Również dzieci są zobowiązane do alimentacji wobec swoich rodziców. Są to jednak mniej znane i rzadziej występujące przypadki. Jak wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek opieki, czyli dostarczania środków utrzymania oraz wychowania, dotyczy krewnych w linii prostej. Z tego właśnie uregulowania wynika obowiązek alimentacyjny dotyczący […]

Alimenty na dziecko – komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - młotek

Alimenty na dziecko Kiedy dziecko nie jest zdolne do samodzielnego utrzymania się, ma prawo do uzyskania alimentów od rodziców. Prawo do otrzymywania alimentów wygasa wraz z uzyskaniem przez dziecko dochodów, dzięki którym jest się w stanie samodzielnie utrzymać. Od czego zależy wysokość alimentów? Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i […]

Ograniczenie władzy rodzicielskiej-Na czym polega i jakie niesie za sobą skutki?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej - ograniczenie praw

W ramach tego artykułu omówię tzw. „karne” ograniczenie władzy rodzicielskiej, które reguluje art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Należy je odróżnić od „zwykłego” ograniczenia władzy jednemu z rodziców w sytuacji rozstania, które reguluje przepis art. 107 tego kodeksu. Pierwsze kroki, jakie należy wykonać w celu ograniczenia władzy rodzicielskiej obecnemu lub byłemu partnerowi, powinniśmy wykonać w […]