Uchwała SN z 25.03.2021 [frankowicze]

Frankowicze - waluta CHF

Uchwała SN z 25.03.2021 Frankowicze 25 marca 2021 roku podjęta zostanie przełomowa uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym składzie liczącym 26 sędziów. Sąd Najwyższy rozstrzygnie przedmiotowym orzeczeniem sześć czołowych zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, tzw. kredytów frankowych. Zagadnienia prawne, które rozstrzygnie Izba Cywilna SN Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata […]

Frankowicze – czy warto zawierać ugody z bankami?

Frankowicze - pieniądze frank Szwajcarski

Franki pieniądze Grudniowa propozycja szefa Komisji Nadzoru Finansowego zmierzająca do wypracowania rozsądnego rozwiązania problemów frankowiczów, a polegająca na zachęcaniu banków do zawierania z nimi ugód, spowodowała, że pojawiło się wiele stanowisk odnoszących się bezpośrednio do pomysłu KNF, które zawierają argumenty zarówno za takim rozwiązaniem, jak i przeciwko niemu.  Problem z koncepcją KNF na rozwiązanie problemów […]

Różnice między tytułem egzekucyjnym a wykonawczym

Różnice między tytułem egzekucyjnym a wykonawczym - Młotek sędziego

Budynek firmy Powszechnie uważa się, że wydanie przez sąd wyroku ostatecznie kończy daną sprawę i zaraz potem będzie można uzyskać od dłużnika zasądzone świadczenie. Niestety, najczęściej bywa tak, że uzyskanie wyroku, to dopiero początek drogi ku wyegzekwowaniu przez wierzyciela swoich należności, a w celu ich odzyskania będzie zmuszony wszcząć kolejne postępowanie zwane egzekucyjnym, które tym […]

Nowa propozycja KNF ws. frankowiczów

KNF ws. frankowiczów - waluta CHF

Monety franka szwajcarskiego Szef Komisji Nadzoru Finansowego zabrał ostatnio głos w sprawach kredytów frankowych. Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, aby z frankowiczami zawierały ugody, co w założeniu ma położyć kres problematycznym sprawom wynikłym na tle kredytów walutowych we franku szwajcarskim.  Przewodniczący KNF wskazał, że czas najwyższy, aby w sposób ostateczny zmierzyć się ze sprawami frankowiczów, uporać […]

Klauzule abuzywne – czym są?

Klauzule abuzywne - klauzula

Problematyka niedozwolonych postanowień umów konsumenckich (klauzul abuzywnych) uregulowana została w Kodeksie cywilnym w art. 3851 – 3853. Choć o klauzulach abuzywnych mówi się ostatnio głównie w kontekście spraw tzw. „frankowiczów”, mogą one pojawiać się w szeregu innych umów, w których jedną ze stron jest konsument. Niedozwolone postanowienia umowne – czym są? Klauzula abuzywna to takie […]

Wstrzymanie płatności rat kredytowych w procesach frankowych

Wstrzymanie płatności rat kredytowych - kieszeń

WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTOWYCH W PROCESACH FRANKOWYCH Od czasu umożliwienia kredytobiorcom wystosowania roszczeń przeciwko bankom, wzrosła ilość spraw Frankowiczów w sądach. Coraz częściej decydują się oni na wniesienie do sądu pozwu z uwagi na nieważność umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego. Jak w każdym postępowaniu, przepisy prawa przewidują możliwość żądania zabezpieczenia roszczenia. […]