Baza wiedzy

Klauzule abuzywne - klauzula

Klauzule abuzywne – czym są?

Problematyka niedozwolonych postanowień umów konsumenckich (klauzul abuzywnych) uregulowana została w Kodeksie cywilnym w art. 3851 – 3853. Choć o klauzulach abuzywnych mówi się ostatnio głównie

Czytaj więcej

KAtegorie