Kredyty frankowe w czasie epidemii

Kredyty frankowe w czasie epidemii - koronawirus

Waluta CHF

Od początku marca, kiedy pandemia Covid-19 zaczęła coraz bardziej rozprzestrzeniać się nie tylko na świecie, ale również w Polsce, znacznie pogorszyła się sytuacja kredytobiorców. Podczas pogłębienia się kryzysu gospodarczego spowodowanego kolejnymi obostrzeniami, wiele ludzi straciło pracę, co również wpłynęło na możliwość regularnej spłaty zobowiązań.

Formy pomocy dla kredytobiorców

W ostatnich tygodniach dynamicznie zmienia się wartość franka szwajcarskiego przez co kredytobiorcy z niecierpliwością wypatrują podjęcia planowanych środków pomocy przez Rząd. Dotychczasowe akty prawne skupiały się na przedsiębiorcach w zakresie ochrony miejsc pracy, pozostawiając fankowców bez realnego wsparcia.

Działania podjęte przez organizacje państwowe spowodowane były zaistniałym zagrożeniem dla rozwoju gospodarki.

Obniżenie stóp procentowych- kto skorzysta?

Rada Polityki Pieniężnej od czasu wybuchu pandemii już dwukrotnie obniżała stopy procentowe, najpierw 17 marca spadły do 1 %, a kolejna 8 kwietnia do 0,5%. Na oprocentowanie kredytu składa się marża banku, która jest ustalana na cały okres spłaty kredytu oraz stawka WIBOR, na której wysokość wpływają między innymi decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych. Dzięki tym działaniom, osoby spłacające kredyt w złotówkach zapłacą niższe raty. 

Kolejna decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie przekazana przez Radę Polityki Pieniężnej dopiero 28 maja 2020 roku. Nie wiadomo jakie kroki zostaną podjęte i jak wpłynie to na dalsze losy kredytobiorców.

Co zatem z tymi, którzy zaciągnęli kredyt w obcej walucie?

Niestety w związku z wahaniami wartości walut, frank szwajcarski osiągnął jedne z najwyższych notowań w historii. Obecnie wynosi ona 4,3 zł, co sprawia, że nie tylko wzrasta miesięczna wartość raty, ale również całego zadłużenia.

Wakacje kredytowe-dla kogo?

Jedyną formą pomocy, jakiej doczekali się frankowcy są wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszania spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych od trzech do sześciu miesięcy. Stanowi to tymczasowe zawieszenie problemu, które powoduje również możliwość utraty płynności finansowej, co przedkłada się na realne problemy ze spłatą kredytu w przyszłości. Wniosek może złożyć każdy klient, który posiada kredyt w banku i może mieć problemy z jego spłatą z powodu epidemii COVID-19.

Obecnie wakacje kredytowe są regulowane jedynie przez banki, które decydują o warunkach ich udzielania, często również uzależniając decyzję od sporządzonych aneksów do umowy, niekiedy zawierających klauzule abuzywne. Proponują rozwiązania, które w warunkach wolnych od pandemii, byłyby nie do przyjęcia. Wszystkie te działania powodują konieczność wprowadzenia ustawowych wakacji kredytowych, które skutecznie zapobiegłyby nadużyciom ze strony banków. Przykładowo w Santander Banku prolongata w spłacie kapitałowej części raty oznacza, że przez 3 miesiące płacone będą jedynie odsetki – są one naliczane na dotychczasowych zasadach. Wprowadza również szereg warunków tj. brak zaległości nie wyższej niż 9,99 zł na dzień rozpatrywania wniosku przez Bank w przypadku kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego bądź brak zaległości nie wyższej niż 10 zł na dzień składania wniosku w przypadku kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego. W PEKAO S.A. spłatę raty możemy zawiesić do 3 rat kapitałowo – odsetkowych.

W związku z obecną sytuacją, w przypadku oczekiwanych problemów finansowych, w Banku PKO BP, możesz skorzystać z zawieszenia płatności do 6 rat kredytu lub pożyczki. Zawieszenie kredytu lub pożyczki gotówkowej dotyczy całej raty albo jej części kapitałowej, a w przypadku kredytu lub pożyczki hipotecznej – dotyczy całej raty, tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Bank ostrzega, że decyzję trzeba dobrze przemyśleć, ponieważ po okresie zawieszenia raty mogą być wyższe lub łączne koszty finansowania mogą wzrosnąć.

Prace Rządu nad rozwiązaniem problemu

Rząd tworzony przez Mateusza Morawieckiego wysunął propozycję rozwiązania, które zakładałoby zawieszenie wykonania umowy od momentu doręczenia przez kredytodawcę wniosku, co w konsekwencji czego zmierzałoby do zawieszenia obowiązku dokonywania płatności rat: zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej.

Projekt rządowy przewiduje obowiązywanie zawieszenia przez maksymalnie trzy miesiące. Kredytodawca, w tym okresie nie mógłby pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem świadczeń pieniężnych, które wynikają z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Kredytodawca w terminie do 14 dni zobowiązany miałby być do przekazania kredytobiorcy potwierdzenia otrzymania oraz poinformować o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Okres kredytowania i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu uległyby przedłużeniu o okres zawieszenia.

Sejm miał już 6 maja podjąć się prac w zakresie uchwalenia ustawy wprowadzającej rozwiązania korzystne dla kredytobiorców, jednak zostały one przesunięte na późniejszy termin, przy czym nie ma gwarancji jaka będzie ostateczna forma uchwalonego aktu normatywnego.

Co robić?

Niezależnie od pomocy udzielonej przez Państwo, warto pamiętać, że jedynie postępowanie sądowe zmierzające do unieważnienia umowy kredytowej albo jej odfrankowienia. Pomimo zamknięcia sądów, sprawy nadal wpływają do repertoriów. Brak możliwości wyznaczania terminów rozpraw nie powoduje zamrożenia pracy sędziów. To dobry czas na przemyślenie strategii procesowej oraz decyzje o wniesieniu pozwu do sądu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat postępowania sądowego skontaktuj się z naszym adwokatem.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.