Porady prawne w windykacji należności są niezbędne w działalności niemal każdego przedsiębiorcy. Spektrum zagadnień prawnych, z którymi adwokat ma do czynienia w ramach odzyskiwania wierzytelności, potrafi być naprawdę szerokie – począwszy od tradycyjnych sporów o zapłatę między przedsiębiorcami, a skończywszy nawet na postępowaniach karnych, gdy uchylanie się od wykonania zobowiązania wypełnia już znamiona przestępstwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu windykacji należności jesteśmy w stanie sprostać najbardziej nietypowym problemom natury prawnej, które pojawiają się w toku sądowego i pozasądowego odzyskiwania wierzytelności. Udzielamy także wsparcia dłużnikom niesłusznie pociągniętym do odpowiedzialności prawnej przez nieuczciwych wierzycieli.