Manipulacje ze strony banków w sprawie kredytu frankowego

Frank szwajcarski

Kredyty frankowe to skomplikowane pod względem prawnym i finansowym zobowiązania, które od lat są zmorą wielu polskich kredytobiorców. Początkowe korzyści z utrzymującego się niskiego kursu franka szwajcarskiego z czasem zmieniły się w poważne problemy. Walki o swoje prawa nie ułatwia postawa banków, które powszechnie stosują różnego rodzaju manipulacje. Świadomość ich występowania pozwoli podjąć przemyślaną decyzję w zakresie dalszych kroków prawnych zmierzających do uwolnienia się od zobowiązania.

Na kroki polskich banków mają wpływ ich europejskie centrale

Umowy kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty były stosowane w wielu krajach europejskich. Banki to duże korporacje, bardzo często działające na rynkach międzynarodowych. W Unii Europejskiej instytucje są podporządkowane nie tylko prawu krajowemu, ale również europejskiemu. Podczas zawierania umów muszą więc dostosować swoje wzorce do wielu wymogów. W przypadku konsumentów kryteria są jeszcze bardziej rygorystyczne.

Każdy niekorzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – np. taki jak w stosunku do Raiffeisen Bank International – sprawia, że decydenci kierują do oddziałów wytyczne co do przekazu, który ma stworzyć u kredytobiorców wrażenie bezzasadności ich roszczeń. Założenie jest jedno – zrobić wszystko, aby zniechęcić jak największą ilość frankowiczów do wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi na drogę postępowania sądowego. Instytucje finansowe czekają na upływ terminu przedawnienia bądź nakłaniają do zawarcia ugody, której treść pod pozorem korzyści niesie najczęściej straty.

Manipulacje ze strony banków w Polsce

Przekaz kierowany do frankowiczów przez polskie banki jest jednoznaczny i wykorzystuje niedoświadczenie kredytobiorców. Instytucje finansowe twierdzą, że trudna sytuacja frankowiczów jest spowodowana przez zmiany kursu franka szwajcarskiego w ramach naturalnego ryzyka. Banki stoją twardo na stanowisku, że przedstawiane przez nich do podpisu umowy nie zawierały w swojej treści klauzul abuzywnych, a także, że dopełniły swoich obowiązków w zakresie poinformowania konsumentów o zakresie zobowiązania.

Wskazywane liczby i twierdzenia są oderwane od rzeczywistości. Podejrzenia powinien zwrócić fakt, że banki nie powołują się w swoim przekazie na orzeczenia sądów, a jeśli już, to wyciągają z nich często tylko korzystne dla siebie aspekty. Instytucje finansowe starają się przekonać frankowiczów, że nie mają szans w sporze sądowym, co nie ma żadnego oparcia w faktach.

Jeśli kredytobiorca nie ma doświadczenia w dziedzinie i jednocześnie nie zdecyduje się skorzystać z pomocy doświadczonego w sprawach frankowych prawnika, nie będzie jednak potrafił zweryfikować tych twierdzeń. W ten sposób na skutek manipulacji banku sprawa praktycznie wygrana może nigdy nie zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Właśnie taki jest cel instytucji – pozbawić frankowiczów należnego im zwrotu, którego wysokość nierzadko sięga kilkuset tysięcy złotych.

Przejawem manipulacji ze strony banków są również popularne aktualnie propozycje ugodowego zakończenia sporu kierowane do kredytobiorców. Instytucje finansowe starają się kreować wrażenie, że ich składanie jest dobrą wolą kredytodawcy i ukłonem w stronę frankowiczów. Nic bardziej mylnego. Banki podejmują takie działania, bo boją się kolejnych przegranych. Pamiętaj, że podpisanie ugody w większości przypadków pozbawi Cię możliwości uzyskania zwrotu wszystkich uiszczonych na rzecz banku kwot. Nie warto tracić pieniędzy, które są należne.

Jak skutecznie walczyć z manipulacjami ze strony banku w sprawie kredytów frankowych?

Walcz o swoje prawa i nie pozwól na manipulacje ze strony banku. Podejmij zdecydowane działania w celu ochrony swoich praw. Skorzystaj z pomocy doświadczonej w obsłudze frankowiczów kancelarii, która poprowadzi Twoją sprawę od początku do końca.

W pierwszej kolejności zleć analizę postanowień umowy kredytu frankowego, którą przed laty zawarłeś z bankiem. W latach największej popularności tego typu zobowiązań większość polskich kredytodawców stosowała klauzule abuzywne w swoich wzorcach. W ten sposób masz szansę uzyskać jasny sygnał, że również w Twoim przypadku istnieje szansa na końcowy sukces. Wyspecjalizowana kancelaria prawna dokona dla Ciebie analizy szans w sprawie i doradzi, jakie podjąć dalsze kroki.

Aktualnie najkorzystniejszym rozwiązaniem w większości sytuacji jest wniesienie pozwu przeciwko bankowi. Na skutek jego rozpoznania sąd może orzec unieważnienie bądź odfrankowienie kredytu. W pierwszym przypadku strony będą zmuszone zwrócić na swoją rzecz wszystko, co świadczyły w wykonaniu zobowiązania. Odfrankowienie polega z kolei na przeliczeniu zobowiązania tak, jakby od dnia jego zaciągnięcia było złotowe.

W obu przypadkach możesz jednak liczyć na korzyści finansowe znacznie większe niż w przypadku przyjęcia propozycji ugodowej złożonej przez bank, dlatego nie warto czekać z podjęciem kroków prawnych w sprawie.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Jest nowy wyrok TSUE – konsument nie musi składać oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej

25 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.