Windykacja należności – na czym polega?

Windykacja - starsza pani

Windykacja należności od dłużników Kilkudniowe opóźnienia w płatnościach nie są problemem dopóki nie staną się realnym nieuregulowanym długiem. Jeśli terminypłatności znacząco wykraczająpoza te wyznaczone w umowie warto zastanowić się nad windykację polubowną lub sądową, aby zadłużenie nie uległo przedawnieniu. Proces windykacji, czyli zbiór czynności prawnych prowadzący do uregulowania należności wobec wierzyciela może rozpocząć swój bieg, gdy zaistnieją odpowiednie okoliczności. Musi wystąpić brak płatności […]

Przedawnienie roszczeń – Najważniejsze informacje

Przedawnienie roszczeń - zegar

9 lipca 2018 roku nastąpiła nowelizacja przepisu 118 Kodeksu cywilnego, który stanowi o okresie przedawnienia. Przedawnienie roszczeń oznacza, że zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela zostaje uchylone. Dłużnik może uchylić się od spłaty zobowiązania, jeśli od powstania obowiązku jego spłaty upłynie określony termin, uznawany jako graniczny dla konieczności bezwzględnej spłaty określonego roszczenia. Nie sprawia to jednak, że […]

Odzyskiwanie należności w Unii Europejskiej – problemy i zagrożenia.

Odzyskiwanie należności w Unii Europejskiej - flaga

Odzyskiwanie należności z zagranicy. Jak to wygląda w Unii Europejskiej i czemu z Duńczykami jest to takie ciężkie? Ostatnio w swojej praktyce spotkałam się z problemem odzyskiwania należności od duńskiego dłużnika. Wydawało mi się, że sprawa jest całkiem prosta. Funkcjonują przecież wewnątrzeuropejskie procedury, które pozwalają na sprawne odzyskiwanie należności z zagranicy . Uzyskanie orzeczenia w europejskim postępowaniu […]