Przedawnienie roszczeń – Najważniejsze informacje

Przedawnienie roszczeń - zegar

9 lipca 2018 roku nastąpiła nowelizacja przepisu 118 Kodeksu cywilnego, który stanowi o okresie przedawnienia.

Przedawnienie roszczeń oznacza, że zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela zostaje uchylone. Dłużnik może uchylić się od spłaty zobowiązania, jeśli od powstania obowiązku jego spłaty upłynie określony termin, uznawany jako graniczny dla konieczności bezwzględnej spłaty określonego roszczenia. Nie sprawia to jednak, że zobowiązanie znika i uznaje się je za niepowstałe. Często może się wydawać, że podmiot, wobec którego się zadłużyliśmy, nie będzie ubiegał się o zapłatę a dług może się przedawnić. Warto jednak zapoznać się z tym jak wygląda to w praktyce.

Co ma wpływ na przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie roszczeń powoduje, że na dłużniku nie ciąży już obowiązek spłaty zobowiązania. Warto jednak pamiętać, że nie wolno uznawać zobowiązania za nigdy nie powstałe, a tylko za niemożliwe do wyegzekwowania na drodze sądowej. Istotnym w tej kwestii elementem jest jednak ustalenie, czy w międzyczasie przedawnienie nie zostało przerwane lub zawieszone. Przerwanie lub zawieszenie skutkuje tym, że bieg okresu przedawnienia zaczyna się na nowo, a dotychczasowy okres traktowany jest jako nie istniejący.

Kiedy przedawnienie roszczeń ulega zawieszeniu?

Zawieszenie terminu przedawnienia roszczenia ma miejsce m.in. w przypadku:

  • okresu trwania władzy rodzicielskiej (roszczenia dziecko-rodzic)
  • okresu trwania małżeństwa (roszczenia pomiędzy małżonkami)
  • okresu trwania przeszkody w przypadku roszczeń, których osoba będąca wierzycielem nie może dochodzić przez wystąpienie przeszkody, będącej działaniem siły wyższej.

Kiedy przedawnienie roszczeń ulega przerwaniu?

Okres warunkujący przedawnienie roszczeń ulega przerwaniu w momencie gdy:

  •  rozpoczną się czynności przed sądem ( złożenie wniosku lub pozwu)
  •  rozpoczną się mediację.
  •  roszczenie zostanie uznane przez osobę, której przysługuje.

W momencie, gdy okoliczności mające wpływ na przerwanie okresu trwania przedawnienia roszczeń ustąpią, termin ten będzie wznawiany. W przypadku, gdy przedawnienie to zostanie zatrzymane ze względu na określone działanie w postępowaniu przed sądem lub innym organem, który został zaangażowany celem rozpoznania sprawy lub egzekucji określonego roszczenia, przedawnienie roszczeń nie może wznowić swojego biegu, dopóki postępowanie przed sądem lub organem nie zakończy się.

W jakich przypadkach 3-letni okres przedawnienia roszczeń?

Warto wspomnieć, że 9 lipca 2018 roku nastąpiła nowelizacja przepisu 118 Kodeksu cywilnego, który stanowi o okresie przedawnienia. Roszczenia, jakie mogą ulec przedawnieniu, to roszczenia z grupy majątkowych. W zależności od charakteru roszczenia, termin na ich przedawnienie może być różny. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata. Tak samo w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe, czyli np. płatność czynszu czy alimenty.

Kiedy stosuje się 6-cio letni okres przedawnienia roszczenia?

6-cio letni okres przedawnienia roszczenia dotyczy wszelkich roszczeń z wyjątkiem tych, którym przysługuje 3-letni okres przedawnienia lub w przypadku roszczeń, które na podstawie szczególnych przepisów, oznaczone są krótszym terminem przedawnienia lub roszczenia w stosunku do których przedawnienie nie jest stosowane.

Czy można wydłużyć okres przedawnienia roszczenia?

Przedawnienie długu prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, a jego konsekwencją jest brak skutecznej możliwości żądania zapłaty. Jeśli zatem chcemy mieć szansę na odzyskanie swoich wierzytelność powinniśmy skrupulatnie pilnować wszystkich terminów płatności. Aby wydłużyć okres na odzyskanie wierzytelności, warto przerwać bieg przedawnienia co postukuje tym że bieg przedawnienia zaczynie się na nowo.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszam do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.