Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód bez orzeczenia o winie - obrączki

Rozwód bez orzekania o winie

Czy rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym sposobem na zakończenie małżeństwa?

Zdecydowanie tak. Jeśli żaden z małżonków nie zabiega o orzeczenie rozwodu z winy drugiej strony, to z reguły do formalnego rozwiązania małżeństwa dochodzi nawet na pierwszej rozprawie, ewentualnie dwóch, chociaż nie ma w tym zakresie sztywnych zasad. Można jednak przyjąć, że do rozwodu w tym trybie dochodzi najpóźniej w przeciągu kilku miesięcy od złożenia pozwu. Wniesienie pozwu o rozwód z orzeczeniem winy, to nierzadko znacznie dłuższa droga, szczególnie, jeśli współmałżonek ma odmienne zdanie w tym temacie. Samo zapewnianie sądu o winie współmałżonka, bez pokrycia w konkretnych dowodach, z góry skazane jest na niepowodzenie. Bardzo często zdarza się też, że powołani świadkowie z różnych względów nie docierają na kolejne rozprawy sądowe (np. z powodu choroby), przez co cała sprawa rozwodowa z orzeczeniem winy może znacznie się przeciągać.

Czy przy rozstaniu bez orzekania o winie uniknę alimentów?

Należy tutaj rozgraniczyć dwie kwestie związane z alimentami, mianowicie alimenty na dzieci oraz na byłego małżonka. Wyłącznie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z orzeczeniem o winie, równolegle rozpatrywana jest sprawa alimentów na rzecz “poszkodowanego” małżonka. Jeśli chodzi o rozwód bez orzekania o winie, to obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka pojawia się wówczas, gdy jeden z nich popadnie w tzw. niedostatek (brak środków na pokrycie podstawowych potrzeb bytowych). Co najistotniejsze – kwestia alimentów na dzieci nie ma żadnego związku z formułą orzeczenia przez sąd ustania małżeństwa. Każde z rodziców ma obowiązek solidarnego łożenia na utrzymanie dzieci. Przy ustalaniu alimentów na dzieci, zwyczajowo brane są pod uwagę ich potrzeby, jak również możliwości finansowe ojca i matki. Podsumowując, dla wysokości lub zaistnienia obowiązku alimentacyjnego na wspólne dziecko stron nie ma znaczenia czy rozwód zostanie orzeczony bez winy lub z winą któregokolwiek z małżonków.

Jakie są zagrożenia wyboru innej formuły rozwodu, niż rozstania bez orzekania o winie?

Jeżeli wolą obojga małżonków jest rozstanie, zaoszczędzenie czasu, niepotrzebnych wydatków i emocji własnych oraz najbliższych osób, to naprawdę warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli jednak jeden z małżonków zechce przypisać drugiemu winę, musi liczyć się też jeszcze z inną ewentualnością. W toku postępowania i sporu pomiędzy małżonkami, może dojść do sytuacji, iż sędzia uzna również winę drugiej strony, orzekając w konsekwencji rozwód z winy obu stron. Warto bowiem pamiętać, że do takiego rozstrzygnięcia może dojść nawet w sytuacji, gdy wina jednej ze stron jest minimalna. W świetle prawa małżonek ten pozostaje po prostu współwinnym ustania małżeństwa.

Co w sytuacji gdy mam niezbite dowody na zdradę małżeńską?

Cóż, możliwości są dwie. Ta najbardziej oczywista, czyli pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie bądź, mimo wszystko rozstanie bez przesądzania o przewinieniu współmałżonka. Ostateczną decyzję zawsze warto podjąć “na chłodno” – kiedy opadną już nieco emocje. Pomimo, że doszło do zdrady i sąd jest w posiadaniu tej informacji, małżonkowie mogą wspólnie zażądać rozwodu bez orzekania o winie. Wiele par chce po prostu uniknąć niepotrzebnego roztrząsania szczegółów związanych z tym przykrym zdarzeniem, nierzadko musząc angażować do tego członków swoich rodzin (jako świadków). Niektórzy nie chcą też zaogniać wspólnych relacji i liczą na poprawne kontakty po rozwodzie, szczególnie w sytuacji, gdy w małżeństwie są dzieci. Tak więc pomimo, że doszło do zdrady, wcale nie ma to wpływu na wyrok, jeśli obie strony są zgodne i oczekują zatwierdzenia przez sąd ustania ich małżeństwa bez orzekania o winie.

Chcę za jednym zamachem podzielić wspólny majątek. Czy jest to możliwe podczas rozprawy rozwodowej?

Teoretycznie istnieje taka możliwość, jednak zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kwestia podziału majątku nie może wpłynąć na przedłużanie się sprawy rozwodowej. Można jednak założyć, że jeżeli małżonkowie są od początku zgodni co do formuły rozstania, opartej na braku orzekania o winie, to odpowiednio wcześniej przygotowując się do tego, mogą doprowadzić do sądowego podziału zgromadzonego majątku na toczącej się sprawie rozwodowej. Zdecydowanie łatwiej przebiega podział majątku, gdy jego składnikami są proste aktywa, np. samochód, dom czy mieszkanie. Warto wyszczególnić w samym pozwie pozycje majątkowe wraz z konkretną ich identyfikacją i zgodną propozycją w zakresie podziału. Wówczas jest duża szansa na to, że sąd umieści orzeczenie o takim podziale majątku jednocześnie z wyrokiem o rozwodzie.

Jeśli interesujesz się tematami związanymi z rozwodami, sprawdź również poniższe artykuły:

  1. Sprawa rozwodowa – czy potrzebujesz pomocy adwokata?
  2. Kiedy rozwód się uprawomocnia?
  3. Jakie są koszty rozwodu i kto pokrywa koszty sprawy rozwodowej?
  4. Jak przygotować się do rozwodu? Omówienie prawne, koszty oraz niezbędne dokumenty
  5. Separacja a rozwód – czym to się różni?
  6. Unieważnienie małżeństwa
Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.