Jakie są podstawy dochodzenia roszczeń od banku i ile kosztuje pozew w sprawie kredytu frankowego?

Koszt pozwu przeciwko bankowi w sprawie chf - młotek

Koszt pozwu przeciwko bankowi w sprawie chf

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 października 2019 roku bezsprzecznie otworzył Frankowiczom nowe możliwości spłaty kredytów frankowych oraz zainicjowanie postępowania sądowego. Jakie jednak koszty może to za sobą pociągnąć? Jakie są podstawy dochodzenia roszczenia od banku? Czym są klauzule abuzywne?

Podstawy dochodzenia roszczeń od banku przy kredytach CHF

Podstawą dochodzenia roszczeń w sprawach frankowych są tzw. klauzule abuzywne inaczej klauzule niedozwolone. Klauzule abuzywne to nic innego jak niedozwolone postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Tego typu zapisy nie wiążą konsumenta jeżeli nie spełniają powyższych wymogów, oraz jeżeli nie zostały z konsumentem indywidualnie uzgodnione.

Klauzule abuzywne bardzo często znajdują się w umowach kredytów frankowych i właśnie, między innymi dzięki nim, istnieje możliwość wszczęcia postępowania sądowego. Dotyczą one przede wszystkim indeksacji kapitału kredytu do CHF, a także jednostronnego ustalenia kursu w tabelach bankowych.

Ile kosztuje sprawa sądowa z bankiem o kredyt frankowy?

Na wstępie wskazać należy, że na koszty postępowania sądowego w sprawach frankowych składać się może wiele elementów, których wartości mogą być zmienne i zależne od wielu czynników. Pamiętać jednak należy, że wszczynając sprawę dotyczącą kredytu CHF przeciwko bankowi należy ponieść pewne koszty, które po wygranej sprawie mogą zwrócić się z nawiązką. Jednym z przykładów kosztów, które mogą zostać zwrócone przez stronę przegrywającą (w tym przypadku bank) po wygranej sprawie są to koszty powołanego w toku sprawy biegłego.

W pierwszej kolejności, aby móc napisać pozew w sprawie dotyczącej kredytu CHF, potrzebne będzie uzyskanie zaświadczenia z banku dotyczące spłat kredytu. Początkowo uzyskanie tego typu dokumentu było bezpłatne lub koszty były symboliczne, jednak w chwili obecnej banki podwyższają opłaty za wydanie zaświadczenia, a także przedłużają okres jego wydania. Zaświadczenie jest jednak niezbędne w celu dokonania precyzyjnej analizy finansowej roszczeń frankowych, a konsekwencji w celu napisania pozwu.

Jeszcze przed napisaniem pozwu, pomocna może okazać się pomoc analityka finansowego, który dokładnie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi ,wyliczy kwotę, której konsument domagać się będzie w sądzie – wartość przedmiotu sporu. Koszt wyliczeń analityka opiewa zazwyczaj na kwotę kilkuset złotych.

W następnej kolejności wspomnieć należy o kosztach sądowych podyktowanych przez ustawę, związanych z wniesieniem samego pozwu. Opłata za zgłoszone przez konsumenta roszczenia nigdy nie przekroczy 1000 zł, a może być nawet niższa.

W toku sprawy może pojawić się konieczność powołania biegłego sądowego, koszt jego opinii opiewać będzie na kwotę około 1500 – 3000 zł. Koszty te sąd rozdziela między strony postępowania w toku sprawy lub też w wyroku końcowym obciąża nimi stronę przegrywającą. W przypadku wygranej z bankiem ten akurat koszt może nie wystąpić, a i koszty opłaty sądowej podlegać będą zwrotowi.

Do powyższych kwot należy doliczyć opłatę, którą pobierze Kancelaria za przygotowanie pozwu, korespondencję z bankiem oraz Sądem, prowadzenie sprawy oraz reprezentacją konsumenta przed Sądem. Kwoty mogą być bardzo różne w zależności od Kancelarii na którą się zdecydujemy. W ramach naszej kancelarii adwokackiej w Gdyni większość kosztów prowadzenia sprawy uzależniona jest od wygranej i płatna dopiero po prawomocnym, wygranym orzeczeniu.

Dodatkowym kosztem może też być postępowanie w II instancji, jeżeli zdecyduje się na to konsument niezadowolony z wyroku sądu. Koszt wniesienia apelacji to 1000 zł.

Mimo wysokich kosztów początkowych zainicjowania postępowania, potencjalne zyski mogą jednak zdecydowanie, kilkudziesięciokrotnie przewyższać poniesione wydatki. W związku z powyższym, bezapelacyjnie stwierdzić należy, że opłacalnym oraz korzystnym dla konsumenta z kredytem CHF jest złożenie powództwa przeciwko bankowi.

Jeśli interesujesz się tematami związanymi z kredytami CHF sprawdź również poniższe artykuły:

  1. Jak pozwać bank o kredyt we frankach – czy warto złożyć pozew przeciwko bankowi?
  2. Gdzie pozwać Bank w sprawie frankowej?
  3. Wyrok TSUE w sprawie kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim – co zmienia i komu jest przychylny?
  4. Kontrofensywa banków – czarny PR, czyli bezzasadne roszczenia banków wobec frankowiczów w Polsce.
Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.