Opieka naprzemienna, Piecza naprzemienna, Piecza równoważna

Opieka naprzemienna - rodzina

Opieka naprzemienna

Na wstępie, zaznaczyć należy, że w aktualnym systemie prawnym nie występuje takie pojęcie jak „opieka naprzemienna”, „piecza naprzemienna” czy „piecza równoważna”. W związku z powyższym, kierując żądanie do sądu w kwestii uregulowania kontaktów oraz miejsca pobytu dziecka nie można wskazać, że rodzice pragną sprawować „opiekę naprzemienną”, „pieczę naprzemienną” czy „pieczę równoważną”.

W wielu krajach widać tendencję do zmiany przepisów w tym zakresie i wprowadzania uregulowań tożsamych z opieką naprzemienną. W Polsce też pojawiają się takie pomysły, jednak póki co Sąd, podczas regulowania kwestii kontaktów z dzieckiem oraz miejscem jego pobytu, zawsze ustalać będzie miejsce pobytu dziecka przy jednym z rodziców, co do drugiego natomiast może bardzo szeroko uregulować kwestie kontaktów. Ma możliwość zrobienia tego w taki sposób, że niejako wydawać by się mogło, że sprawowana przez rodziców rzeczywista opieka nad dzieckiem jest naprzemienna. Pamiętać należy jednak, że przy ustalaniu zarówno miejsca pobytu dziecka jak i kontaktów z małoletnim najważniejsze będzie jego dobro i to ono przede wszystkim będzie tu najważniejsze i przeważające.

W jaki sposób sąd reguluje kontakty?

Kontakty z dzieckiem regulowane są w taki sposób żeby każdy z rodziców miał kontakt z dzieckiem. Podczas kierowania żądania do Sądu w kwestii uregulowania kontaktów z dzieckiem należy pamiętać, że należy bardzo dokładnie sprecyzować dni oraz godziny wykonywania tychże kontaktów.

Nie wystarczy napisać np. „co drugi weekend”. Żądanie uregulowania kontaktów z dzieckiem powinno raczej przybrać formę „w każdy drugi i czwarty weekend miesiąca od piątku od godziny 18.00 do niedzieli do godziny 18.00”.
Dodatkowo, przy ustalaniu żądania należy pamiętać o wskazaniu, kto sprawować będzie opiekę nad dzieckiem w wakacje, ferie zimowe, Wielkanoc, Wigilię, urodziny dziecka itd.

Kolejną z kwestii, o których należy pamiętać, jest uregulowanie, który z rodziców będzie odbierać i odwozić dziecko do drugiego. Wszystkie żądania muszą być określone w sposób bardzo precyzyjny, ze wskazaniem konkretnych dni oraz godzin odbioru i odwiezienia dziecka.

Opisana powyżej precyzja w zakresie regulowania kontaktów pomoże w przyszłości przede wszystkim temu z rodziców, który będzie chciał wyegzekwować od drugiego wykonywanie kontaktów – oczywiście w sytuacji, gdy ten drugi rodzic będzie je wykonywał w sposób nieprawidłowy. W przypadku regulacji nazbyt ogólnej egzekwowanie tych kontaktów może okazać się zaś dalece utrudnione, a nawet niemożliwe.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Jest nowy wyrok TSUE – konsument nie musi składać oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej

25 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.