Alienacja Rodzicielska

Alienacja Rodzicielska-chłopiec

Alienację rodzicielską stanowią zachowania rodzica dziecka, które prowadzą do powstawania zaburzeń w relacji między dzieckiem a drugim z rodziców, niszczące ich wzajemne więzi.

Sprowadza się ona do przemocy emocjonalnej wobec dziecka i przybiera formy szantażu emocjonalnego, manipulowania strachem i lękami dziecka, okazywania w obecności dziecka niechęci wobec drugiego rodzica, wzbudzania niechęci do niego, a także niedopuszczania do kontaktu z nim. W następstwie tych działań dziecko może być zaangażowane w oczernianie i obmawianie rodzica, z którym nie mieszka, a nawet żywić wobec niego nienawiść i odmawiać widywania się z nim.

Alienacja rodzicielska a zaburzenia emocjonalne dziecka

Alienacja rodzicielska często prowadzi do powstania u dziecka zaburzeń emocjonalnych. Do następstw zespołu alienacji rodzicielskiej zostały zaliczone m. in. zachowania autodestrukcyjne, blokada własnej indywidualności, łatwość uzależniania się, obniżona samoocena, gniew, agresja, depresja, niepokój, a nawet tendencje samobójcze, trudności w budowaniu intymnych związków, towarzyszące przez całe życie problemy z tożsamością, choroby psychiczne, problemy emocjonalne oraz zaburzenia seksualne w dorosłym życiu.

Rokrocznie w Polsce rozwodzi się około 40 tys. małżeństw posiadających małoletnie dzieci. Niewątpliwie jest to stresujący czas, zarówno dla stron jak i ich zstępnych. Ważne jest, aby podczas całego procesu rozwodowego, a zwłaszcza podczas składania wniosków dotyczących kwestii związanych z dziećmi, pamiętać o tym, że to dobro dziecka powinno zawsze stać na pierwszym miejscu.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – Alienacja rodzicielska

W przypadku, gdy oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każde z rodziców jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Niezależnie jednak od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem jest niedopuszczalne w przypadku, kiedy prawo takie nie zostało mu w żaden sposób ograniczone. W sytuacji takiej możliwa jest ingerencja Sądu opiekuńczego, który może ograniczyć władze rodzicielską jednego z rodziców, czy ustalić miejsce pobytu dziecka przy rodzicu, któremu kontakt jest ograniczany. Sąd może też w sposób przymusowy uregulować kwestie kontaktów z dzieckiem, a następnie prowadzić egzekucję ich wykonywania.

Każdorazowe nadużycie władzy rodzicielskiej względem drugiego rodzica może zostać odebrane jako działanie bezprawne. Do takiej sytuacji dochodzi w przypadku, gdy rodzic bez uzasadnionej przyczyny nie chce wydać dziecka drugiemu rodzicowi lub np. gdy kontakty z dzieckiem ograniczają się jedynie do spotkań w miejscach publicznych.

Warto, by przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej wobec dziecka i realizacji kontaktów dziecka z byłym partnerem, na pierwszym miejscu stawiać dobro dziecka zamiast kierować się własnym interesem, trudnymi emocjami czy zwykłą złośliwością. Należy też pamiętać, że co do zasady każde dziecko potrzebuje obojga rodziców.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Jest nowy wyrok TSUE – konsument nie musi składać oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej

25 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.