Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy rozwodowej

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Sprawa rozwodowa jest zawsze trudnym przeżyciem, jednak dobre rozwiązania zdecydowanie trudniej wypracować, gdy w grę wchodzi opieka nad dzieckiem. Oprócz podziału opieki w wyroku kończącym postępowanie w sprawie, powstaje również problem kontaktów rodziców z dzieckiem w czasie trwania sprawy rozwodowej. Poznaj przewidziane prawem sposoby zabezpieczenia stosunków z małoletnim.

Po co w ogóle zabezpieczać kontakty z dzieckiem na czas trwania sprawy rozwodowej?

Najlepszą sytuacją dla dziecka w przypadku tak trudnej kwestii, jaką jest rozwód rodziców, będzie oczywiście ich zgoda co do kluczowych dla sprawy kwestii i utrzymywanie dobrych stosunków. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. W mediach często słyszy się o sytuacjach, w których jeden z rodziców nadużywa swojego prawa, np. wywożąc dziecko na wakacje czy do swojej rodziny bez zgody drugiego opiekuna.

Jednocześnie nawet zdecydowanie mniej poważne sprawy, takie jak na przykład odwożenie dziecka po ustalonej godzinie czy przyjeżdżanie po nie bez zapowiedzi, może stanowić poważny problem i źródło konfliktów. Właśnie dla takich sytuacji została przewidziana możliwość zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy rozwodowej.

Pojęcie kontaktów z dzieckiem

Przez pojęcie kontaktów z dzieckiem w kontekście tytułowego zagadnienia należy rozumieć stosunki rodziców z małoletnim po rozwodzie bądź separacji. Kiedy niemożliwe staje się dalsze wspólne mieszkanie rodziny, trzeba ustalić, jak zaplanować spotkania.

Kontakty z dzieckiem to możliwość utrzymania z nim osobistej styczności, tzn. przebywania z nim oraz porozumiewania się. Kontakty pośrednie to z kolei prawo do utrzymywania kontaktu przez telefon czy wiadomości tekstowe. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest szczególnie istotne w stosunku do tego rodzica, z którym dziecko nie mieszka.

Na czym polega zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy rozwodowej?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem umożliwia obojgu rodzicom (również temu, który nie mieszka z małoletnim) utrzymywanie stałych kontaktów z dzieckiem w czasie trwania sprawy rozwodowej. Sąd ustala w sposób prowizoryczny kontakty w rodzinie, które będą obowiązywać aż do momentu, gdy zostanie wydany ostateczny wyrok w tym przedmiocie.

Zabezpieczenie kontaktów z małoletnim ma ustalić zasady przebywania rodziców z dzieckiem „tu i teraz”. Podjęcie decyzji powinno więc mieć charakter priorytetowy. W praktyce, jeśli nie dojdzie do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, najczęściej to, w jaki sposób zostaną ustalone kontakty z dzieckiem w czasie trwania sprawy rozwodowej, będzie miało bezpośredni wpływ na ostateczny wyrok w sprawie. Jest to logiczne, ponieważ jeśli w czasie trwania postępowania przyjęte reguły się sprawdzały, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich kontynuowanie będzie zgodne z dobrem dziecka i przyczyni się do utrzymania więzi z rodzicem, który nie mieszka z małoletnim.

Jak można zabezpieczyć kontakty z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas sprawy rozwodowej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Możesz to uczynić już na etapie składania pozwu. Wystarczy, że w treści pisma wszczynającego postępowanie w sprawie umieścisz wniosek o zabezpieczenie kontaktów, wskazując sposób tego zabezpieczenia. Podaj w szczególności proponowany plan kontaktów oraz wnieś o zobowiązanie obojga rodziców do jego przestrzegania.

Zabezpieczenie kontaktów na czas trwania sprawy rozwodowej dotyczy najczęściej kontaktów bezpośrednich, jednak nawet jeśli mieszkasz za granicą i nie jesteś w stanie regularnie widywać się z małoletnim „na żywo”, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem w celu ustalenia kontaktów w formie elektronicznej (np. przez Skype).

Jeśli nie zawrzesz wniosku o zabezpieczenie kontaktów w pozwie, możesz złożyć również niezależny wniosek na dalszym etapie sprawy. W takiej sytuacji pamiętaj, aby w piśmie zawrzeć nadaną sygnaturę akt. Będziesz również zobowiązany do uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 40 złotych.

Od czego zależy, czy wniosek zostanie uwzględniony?

Sąd, podejmując decyzję co do zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem, ma obowiązek kierować się przede wszystkim jego dobrem. Uwzględnieniu będzie podlegał wniosek, który będzie zgodny z tym kryterium. Jeśli chcesz, aby sąd orzekł zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem zgodnie z Twoją wolą, zadbaj o zawarcie w piśmie rzeczowych argumentów.

Tylko przedstawiając rzetelne powody, dla których Twój wniosek powinien zostać uwzględniony, możesz liczyć na zabezpieczenie kontaktów z małoletnim w określony sposób. Jeśli nie wiesz, jak przygotować wniosek i jak najlepiej go uargumentować, skorzystaj ze wsparcia doświadczonych w tego typu sprawach prawników. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na uzyskanie odpowiadającego Twojej woli zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.