Jak wygląda podział majątku?

Jak wygląda podział majątku - znak zapytania

Podziału majątku można dokonać zarówno przed rozwodem, w czasie jego trwania, jak i po jego zakończeniu. Najbardziej popularną opcją jest realizowanie podziału majątku po rozwodzie.

Rozpoczęcie spraw związanych z majątkiem wspólnym często bywa korzystne dla stron podczas trwania rozwodu, a nawet przed jego rozpoczęciem.

Jaki jest najprostszy sposób podział majątku?

Do podziału majątku można przystąpić niezwłocznie po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Może do niej dojść w następstwie zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową. Drugą opcją jest poczekanie na moment, w którym wyrok w sprawie rozwodu stał się prawomocny. Z dniem ustania wspólności majątkowej można przystąpić do podziału majątku. Od czego zacząć?

Po pierwsze, warto wiedzieć, że podział majątku można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podział majątku drogą porozumienia, umowy z byłym współmałżonkiem. Może być to jednak niemożliwe w przypadku, gdy byli małżonkowie nie rozstali się w zgodzie. Drugim rozwiązaniem jest sądowy podział majątku.

Nie jest zaskoczeniem, że najszybszym, najtańszym i najmniej problematycznym jest podział majątku na podstawie umowy zawartej pomiędzy byłymi małżonkami. Warto zauważyć, że tego typu rozwiązanie może przynieść Ci znacznie więcej korzyści aniżeli sądowa rozprawa. Dobrze jest więc poważnie zastanowić się przed wniesieniem sprawy do sądu. Pomimo tego, że zawarcie ugody pomiędzy byłymi małżonkami wydaje się często niemożliwe, takie sytuacje naprawdę się zdarzają. Jeśli już się rozwodzisz i dochodzi do podziału majątku – rób to z głową, by wynieść z tego jak najwięcej korzyści.

Czy rozwiązanie wedle zasady “podział majątku wraz z wszelkimi dobrami, należy podzielić po równo między małżonkami” jest dobrym wyjściem?

Nie zawsze jest to pozytywne rozwiązaniem dla obu stron. Dopuszcza się bowiem sytuacje, kiedy to w procesie tworzenia wspólnego majątku, udział brał tylko jeden z małżonków. Rozważne jest więc w takiej sytuacji wnioskowanie o uwzględnienie swojego udziału w zgromadzonym majątku. Analogicznie, podczas, gdy jeden z małżonków nie współuczestniczył w tworzeniu wspólnego majątku, nie łożył na utrzymanie rodziny i unikał realizowania obowiązku utrzymywania jej, sąd może zdecydować o przyznaniu mu pomniejszonej części majątku.

Warto zaznaczyć, że podczas sądowego podziału majątku, sąd jest zobowiązany uwzględnić również pracę włożoną w wychowywanie dzieci i pracę w gospodarstwie domowym. W takim przypadku, jeśli kobieta nie realizowała pracy zarobkowej, pracowała lub zarabiała niewiele, ale wychowywała dzieci i dbała o dom, sąd zapewne uzna jej wkład w tworzenie majątku za równy wkładowi męża.

Jak wygląda sądowy podział majątku?

W przypadku braku możliwości zawarcia ugody pomiędzy małżonkami w zakresie podziału jedyną opcją jest złożenie do sądu wniosku o podział majątku wspólnego.

Aby rozpocząć sądowy podział majątku, należy złożyć do właściwego miejscowo sądu rejonowego odpowiedni wniosek wyrażający chęć sądowego podziału majątku wspólnego z powodu braku możliwości zawarcia ugody. Warto jednak pamiętać, że sądowe spory w sprawie podziału majątku, są zazwyczaj kosztowne i czasochłonne. Zazwyczaj wiążą się one z co najmniej kilkoma rozprawami sądowymi, przesłuchaniami świadków, obowiązkiem zgromadzenia i przedstawienia sądowi dokumentacji poświadczającej słuszność wnioskowania o określoną część majątku, etc.

W przypadku rozprawy sądowej, wszelkie wysunięte wcześniej propozycje ugody, uznane zostają za niewiążące, wobec czego sprawa podziału majątku jest realizowana praktycznie od zera.

Czym jest majątek wspólny, a majątek osobisty?  

W praktyce, bardzo często trudno jest dowieść, że określone składniki majątku nie należą do majątku wspólnego, a są jedynie majątkiem osobistym.

Za majątek wspólny pary małżonków uznaje się dochody każdego z małżonków, wszystkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa, wszelkiego rodzaju korzyści uzyskane z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego obojga małżonków, wraz ze środkami, jakie zostały zgromadzone na rachunku pracowniczego lub otwartego funduszu emerytalnego obojga małżonków.

Majątek osobisty z kolei tworzy każda rzecz i każde dobro, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa. Jednak nawet nabyte w trakcie trwania małżeństwa  przedmioty, które otrzymaliśmy w drodze spadku lub darowizny, stanowią nasz majątek osobisty. Do majątku osobistego wchodzą także m.in.: udziały w spółkach cywilnych, prawa autorskie, prawo do pobierania renty, biżuteria i ubrania, nagrody i odznaczenia, wynagrodzenia niewypłacone przez pracodawcę oraz wszelkie rzeczy pozyskane za pomocą posiadanego majątku osobistego.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Alimenty na małżonka – kto i na jak długo może je uzyskać?

23 kwietnia, 2024

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.