Sprawa rozwodowa – czy potrzebujesz pomocy adwokata?

Sprawa rozwodowa - obrączki

Pomoc adwokata w sprawi rozwodowej

U wielu osób w momencie podjęcia decyzji o rozstaniu z małżonkiem i skierowaniu do Sądu pozwu o orzeczenie rozwodu pojawiają się wątpliwości. Dylematy te nie mają jednak jedynie natury emocjonalnej, związanej z zakończeniem wspólnego pożycia. Jedno z pierwszych pytań, które przychodzi do głowy brzmi: „Czy potrzebuję adwokata do sprawy rozwodowej? A może lepiej spróbować uporać się samodzielnie z tym przykrym wydarzeniem?”. Takie wątpliwości są kwestią naturalną. Decyzja należy wyłącznie do osoby podejmującej decyzję o skierowaniu pozwu do Sądu.

Brak taryfy ulgowej

Podjęcie decyzji o rezygnacji z pomocy profesjonalisty podczas sprawy rozwodowej oznacza, że sami musimy się do niej fachowo przygotować. Postępowanie o rozwód jest sformalizowane oraz cechuje się pewnymi specyfikami. Adwokaci jako osoby latami zdobywające wiedzę oraz zbierające nieocenione doświadczenie zawodowe najlepiej orientują się w tych skomplikowanych dla laików obszarach prawa. Jeżeli rezygnujemy z usług adwokata to automatycznie wymaga się od nas wiedzy i umiejętności profesjonalisty. Zauważamy to na przykładzie pism procesowych, które składane samodzielnie powinny spełniać takie same wymogi, jakie nakłada się na adwokata. Należy pamiętać, że sędzia zobowiązany jest do bezstronności. Nie liczmy więc, że osoba, która występuje podczas sprawy rozwodowej bez pomocy fachowca zostanie potraktowana ulgowo.

Adwokat nie popełni błędów formalnych skutkujących wezwaniem strony do uzupełniania dokumentacji składanej do Sądu, co skutkowałoby odłożeniem w czasie wydania orzeczenia. Wynika to z konieczności przeprowadzenia dalszej korespondencji między Sądem, a stroną. Umiejętnością jest napisanie precyzyjnego pozwu. Jeśli nie jest on klarowny to Sąd będzie potrzebował znacznie więcej czasu i uwagi na rozpoznanie sprawy. Precyzyjność pozwu zwiększa szansę wyznaczenia rozprawy na bliższy termin.

Wracając do sformalizowania procesów sądowych to dotkliwą konsekwencją jest zagrożenie przegrania sprawy pomimo niewątpliwego posiadania racji. Łatwo można wpaść w pułapkę formalizmu. Działając samodzielnie już na początku możemy popełnić błąd wynikający z zasady prekluzji dowodowej, która stanowi że wszystkie dowody powinny zostać złożone przez Strony już w pierwszym piśmie procesowym. To zrozumiałe, że laik nie posiada rozległej wiedzy prawniczej i takie informacje mogą mu umykać. Natomiast adwokat jako profesjonalny pełnomocnik ma rozeznanie wśród instrumentów procesowych i dopilnuje, aby wszystko zostało złożone do Sądu we właściwym czasie oraz formie. Zwrócenie się do adwokata zaoszczędzi nam czasu, który musielibyśmy poświęcić na naukę złowrogo brzmiących przepisów.
Pozostając w temacie sformalizowania sprawy rozwodowej, warto podkreślić, iż z dużym prawdopodobieństwem druga Strona skorzysta z pomocy profesjonalisty. Jak wcześniej zostało wspomniane, Strona niedecydująca się na skorzystanie z usług adwokata nie może liczyć podczas procesu na pobłażliwe traktowanie. W tym momencie zostaje zachwiana równowaga sił. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji warto wspomóc się jednak wiedzą i doświadczeniem dobrego adwokata.

Sprawa rozwodowa, a obecność Strony na rozprawie

Zaoszczędzeniem czasu, ale także nerwów i i innych negatywnych emocji podczas sprawy rozwodowej będzie to, że decydując się na skorzystanie z usług adwokata minimalizujemy czas, który musimy osobiście spędzić w Sądzie. Prawdopodobnie taki obowiązek nastąpi tylko raz w celu osobistego przesłuchania jako strony. W pozostałym zakresie Mocodawcę może wyręczyć pełnomocnik. Stawi się on jako reprezentant Strony na rozprawach, przesłucha świadków, będzie składać wnioski.

Jeżeli obecność Strony na rozprawie będzie konieczna częściej to nadal pomoc profesjonalisty będzie nieoceniona. Na sali sądowej można zabierać głos tylko w przypadkach określonych przez przepisy procedury cywilnej i jedynie w wyznaczonym zakresie. Dlatego do uczestniczenia w procesie należy się profesjonalnie przygotować. Adwokat na co dzień zajmuje się sprawami tego rodzaju, więc powierzając mu los naszej sprawy możemy uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku niezastosowania się do wymagań procesowych.

Adwokat wsparciem psychicznym

Podczas sprawy rozwodowej, ze względu na jej specyfikę, Strona potrzebuje nie tylko wsparcia prawnego, ale również psychicznego. Nawet uznani adwokaci pomimo swojej wiedzy i doświadczenia posiłkują się pomocą kolegów po fachu. Dlaczego? Ostateczne zerwanie więzi z byłbym małżonkiem jest przyczyną ogromnego stresu, a jednocześnie wymaga się od nas zachowania chłodnej głowy i jasności umysłu, aby obronić swoje twierdzenia. Adwokat doradzi dobór argumentów i kontrargumentów, a także sposób skutecznego użycia ich w trakcie sprawy rozwodowej.

Zdarza się, iż pomimo początkowego pokojowego nastawienia obu Stron emocje małżonków, działających bez wsparcia doświadczonych adwokatów, górują nad opanowaniem. Popełniają oni błąd opisując w pozwie rozwodowym przykre aspekty wspólnego pożycia. Wtedy druga Strona zaskoczona postępowaniem małżonka przyjmuje agresywną postawę, a proces przeradza się w wieloletnią batalię. Gdyby Strona posiłkowała się pomocą obiektywnego, niezaangażowanego emocjonalnie adwokata to sprawa rozwodowa miałaby szansę zakończyć się na jednej rozprawie, w pokojowej atmosferze.
Zdarza się również, iż małżonek pragnie rozwodu, ale obarcza o rozpad związku jedynie drugą Stronę. W takiej sytuacji kluczowym elementem jest zebranie odpowiedniego materiału dowodowego. Skorzystanie z usług dobrego adwokata zagwarantuje właściwie zaprezentowanie dowodów na sali sądowej, co może przekonać Sąd o wydaniu wyroku rozwiązującego małżeństwo z winy jednej ze Stron. Także jeżeli to my jesteśmy Stroną, którą małżonek chce obarczyć za niepowodzenie relacji, możemy zapobiec negatywnym konsekwencjom dzięki skorzystaniu z fachowej pomocy.

Opanowanie i profesjonalizm adwokata jest konieczny dla zadbania o interesy Mocodawcy. Podczas sprawy rozwodowej sąd może orzec o zasądzeniu alimentów na dzieci lub małżonka, podzieleniu wspólnego majątku, zajmowaniu wspólnego mieszkania, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktach z dziećmi i i ich miejscu zamieszkania. Adwokat potrafi obiektywnie spojrzeć na oczekiwania Strony i realność ich spełnienia. Po profesjonalnej analizie pełnomocnik ustali strategię procesową, ale także uświadomi Mocodawcę o jego prawach i możliwych do złożenia roszczeniach.
Najważniejsze żeby zaufać adwokatowi i wykazać się szczerością. To pozwoli na skuteczność działań pełnomocnika i umożliwi mu pełny ogląd sytuacji.

Słuszność wyroku i szanse na skuteczne odwołanie

Tak jak podczas procesu tak i po wydaniu orzeczenia niezbędne jest tonowanie emocji. Adwokat w oparciu o swoją wiedzę oraz doświadczenie realnie i obiektywnie oceni słuszność wyroku sądowego oraz szansę na skuteczne odwołanie. Jest to istotna kwestia, ponieważ w przypadku wniesienia bezskutecznej apelacji zostaną poniesione dodatkowe koszty.

Sporządzenie apelacji wymaga odpowiedniej wiedzy oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Aby była skuteczna musi być sporządzona w staranny i profesjonalny sposób. Konsekwencją braku spełnienia wszystkich warunków formalnych bądź przywołanie niewłaściwych zarzutów w odwołaniu może być nawet przegranie sprawy. To pokazuje jak nieodzowna okazuje się pomoc adwokata.

Warto poprosić o pomoc adwokata?

Sprawa rozwodowa potrafi być traumą, więc skorzystanie z usług profesjonalisty jest kluczowe dla komfortu i spokoju psychicznego. Fakt, oprócz opłaty za rozwód adwokat również pobierze wynagrodzenie, ale sprawne, skuteczne oraz pozbawione niepotrzebnych nerwów przebrnięcie przez rozwód wart jest tej ceny.

Pamiętaj, że rolą adwokata rozwodowego nie jest ocenianie Mocodawcy, lecz udzielenie mu pomocy merytorycznej oraz wsparcie w tym trudnym okresie!

Jeśli interesujesz się tematami związanymi z rozwodami, sprawdź również poniższe artykuły:

  1. Kiedy rozwód się uprawomocnia?
  2. Jak przygotować się do rozwodu? Omówienie prawne, koszty oraz niezbędne dokumenty
  3. Separacja a rozwód – czym to się różni?
  4. Rozwód bez orzeczenia o winie
  5. Unieważnienie małżeństwa
  6. Jakie są koszty rozwodu i kto pokrywa koszty sprawy rozwodowej?
Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Jest nowy wyrok TSUE – konsument nie musi składać oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej

25 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.