Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie - młotek

Rozwód z orzeczeniem o winie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać orzeczenie o winie. Za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego winę może ponosić jeden z małżonków, oboje bądź też sąd może pominąć ustalanie kwestii winy w sprawie o rozwód. Warto jednak wiedzieć, że rozwód z orzeczeniem o winie jednego ze współmałżonków może być trudny oraz długotrwały. Niezbędne jest również zgromadzenie dowodów, które nie powinny pozostawiać wątpliwości co do tego, że winę rozpadu małżeństwa ponosi jeden z małżonków. Jakie są przesłanki do orzeczenia o winie jednej strony?

Czym tak naprawdę jest wina?

Wina w rozumieniu prawa cywilnego to działanie bądź też zaniechanie działania, które jest wyrazem woli jednego z małżonków, a prowadzące do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Działanie to naruszać powinno w szczególności art. 23, 24 oraz 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Istotne jest również to, że wspomniane działanie lub zaniechanie nie musi być podjęte w celu spowodowania rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie?

Chodzi tu szczególnie o naruszenie obowiązków małżeńskich, takich jak wspólne pożycie, pomoc, lojalność, wierność, współdziałanie na rzecz rodziny. Za zawinione przyczyny rozpadu małżeństwa uznaje się nie tylko nieuczciwe bądź też niezgodne z normami społecznymi zachowanie wobec małżonka, ale również takie zachowanie względem dzieci i innych bliskich osób. Przyczyn może być bardzo wiele. Do najczęstszych zaliczamy wszelkie uzależnienia, w tym od alkoholu oraz narkotyków, zdradę, która jest jedną z głównych przyczyn orzekania o winie, stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej oraz ekonomicznej, odmowę współżycia oraz porzucenie małżonka bez uzasadnionej przyczyny. Podkreślić jednak należy, że nie jest to katalog zamknięty, a jedynie najczęstsze przykłady z polskich wokand.

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie?

Przede wszystkim winny współmałżonek może zostać zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz niewinnego współmałżonka po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego i to bez względu na to czy strona uznana za niewinną pozostaje w niedostatku. Następuje to zawsze na drodze sądowej po złożeniu żądania zasądzenia alimentów czy to w samym jeszcze postępowaniu rozwodowym, czy w później wniesionym pozwie o alimenty. Istnieje jednak sytuacja, w której były małżonek uznany za wyłącznie winnego zostanie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego i występuje wówczas kiedy osoba, na rzecz której płaci alimenty, wstąpi w nowy związek małżeński. Oczywiście obowiązek alimentacyjny ustaje również po śmierci strony niewinnej. Z drugiej strony należy podkreślić, że nie ma prawnej możliwości, aby strona wyłącznie winna uzyskała alimenty od byłego małżonka.

Jakie dowody należy przedstawić aby sąd orzekł winę jednego z małżonków?

Postępowanie dowodowe w przypadku orzekania o winie jego z małżonków może być dość skomplikowane i długotrwałe. Doskonałymi dowodami w sprawie będą nie tylko zeznania świadków, ale również wszelkiego rodzaju dokumenty, wiadomości SMS, wiadomości email. Jeżeli dysponujemy nagraniami oraz zdjęciami, także możemy posłużyć się nimi w sądzie.

Kto może wnieść pozew o rozwód?

Pozew o rozwód zazwyczaj składa osoba, która żąda orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka. W praktyce bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której strona winna występuje z wnioskiem o rozwiązaniem małżeństwa. Jednak podkreślić należy, że nie ma przeszkód prawnych aby strona winna złożyła pozew do sądu. W tym miejscu warto wiedzieć, że do wydania wyroku rozwodowego wymagana jest w takiej sytuacji tylko zgoda niewinnej strony.