Co warto wiedzieć o zawieszeniu działalności spółki?

Zawieszanie działalności

Zawieszenie działalności spółki to rozwiązanie, które warto znać, zwłaszcza, gdy prowadzenie działalności gospodarczej przestaje być w pewnym momencie opłacalne, ze względu na różne czynniki zewnętrzne, np. pogorszenie się sytuacji na rynku w danym sektorze gospodarki, lub wewnętrzne, np. problemy personalne wspólników. Oznacza to w głównej mierze czasowe zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę.

Jak zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności wymaga ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym i przysługuje wszystkim spółkom prawa handlowego – zarówno spółkom osobowym (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), jak i kapitałowym (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

Korzyściami, jakie płyną z zawieszenia działalności gospodarczej, są przede wszystkim:

 • Zwolnienie spółki z obowiązku płatności zaliczek na podatek dochodowy za okres zawieszenia działalności;
 • Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji ZUS oraz VAT.

W trakcie trwania zawieszenia spółka nie może podejmować żadnych czynności, które wiążą się z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Nie dotyczy to jednak działań mających na celu zabezpieczenie źródła przychodu spółki albo zachowania jej struktury organizacyjnej. Oznacza to, że w okresie zawieszenia spółka może podejmować tylko takie czynności, które będą prowadzić do jej powrotu do wykonywania działalności gospodarczej.

W trakcie zawieszenia spółka nie może w szczególności prowadzić działalności gospodarczej, ani osiągać bieżących przychodów. Może natomiast m.in.:

 • przyjmować powstałe przed zawieszeniem należności od dłużników;
 • osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia;
 • zbywać wyposażenie i inne środki trwałe;
 • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem;
 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów;
 • zabezpieczać źródła przychodów;
 • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego;

Spółka ma również obowiązek cały czas prowadzić księgowość, brać udział w kontrolach, uczestniczyć we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz składać coroczne sprawozdania finansowe.

Zawiesić działalność gospodarczą można:

 • Z dowolnego powodu wskazanego przez spółkę, np. problemów z osiąganiem zadowalających dochodów;
 • Tylko, gdy spółka nie zatrudnia pracowników;
 • Na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

Aby zawiesić działalność gospodarczą spółki, należy złożyć odpowiedni wniosek do KRS-u (można to zrobić również online).  Wcześniej, w zależności od sposobu reprezentacji, zarząd lub wspólnicy spółki muszą podjąć stosowną uchwałę o zawieszeniu, w której określą dane identyfikujące spółkę (NIP REGON, numer KRS) oraz informację, jak długo zawieszenie ma trwać. Taką uchwałę należy dołączyć jako załącznik do wniosku, wraz z oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników.

Złożenie wniosku o zawieszenie nie podlega publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jest także zwolnione od opłaty sądowej. Zawieszona działalność może zostać wznowiona tylko po uprzednim złożeniu wniosku o wznowienie. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli w ciągu 24 miesięcy od zawieszenia spółka nie złoży takiego wniosku, jej działalność jest wznawiana automatycznie.

Facebook
LinkedIn

Najnowsze Artykuły

Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice

18 kwietnia, 2024

Czym są i w jakich przypadkach płaci się kary umowne?

16 kwietnia, 2024

Skarga nadzwyczajna RPO w sprawie zachowku – czy będzie przełom?

30 stycznia, 2024

Jest nowy wyrok TSUE – konsument nie musi składać oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej

25 stycznia, 2024

Social Media

Formularz kontaktowy
Zapraszam do kontaktu

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24h

Jesteśmy w trakcie analizowania twojego problemu.