Prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku ustalający nieważność umowy ING Bank Śląski z 2008 r.

Korzyści naszych Klientów:

– zasądzona przez Sąd kwota 219.198,89zł,
– odsetki za opóźnienie do zwrotu przez bank – kwota ok 44.356,07zł,
– koszty procesu ponosi pozwany bank.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki