SPŁACONA UMOWA CHF – Deutsche Bank – NIEWAŻNA

1.839.397,90 zł – łączna kwota do zwrotu przez bank Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w dniu 13.09.2023 roku:

– na rzecz naszych Klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 364.996,49 franków szwajcarskich oraz 69.164,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

– zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki