UMOWA CHF – PKO BP – NIEWAŻNA!

W dniu 26.09.2023 Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego z 2006 roku,

b. na rzecz naszych Klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 861.964,10 zł oraz 37.450,81 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki