21.12.2023 roku WYGRANA przeciw BANK MILLENNIUM!

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny

  • ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny,
  • na rzecz naszych Klientów zasądza łączną kwotę – 155.118,67 zł + odsetki ustawowe od wezwania przedsądowego

Naszym Klientom gratulujemy sukcesu!

Sprawę prowadziła
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki