29.12.2023 roku WYGRANA przeciw SANTANDER BANK!

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny

  • ustala nieważność umowy o kredyt hipoteczny,
  • na rzecz naszych Klientów zasądza łączną kwotę – 727.606,36 zł + 183.184,09 zł odsetek ustawowych wyliczonych na dzień dzisiejszy.

Naszym Klientom gratulujemy sukcesu!

Sprawę prowadziła
adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki