WYGRANA PRZECIW PKO BP ‼

Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny w dniu 24.10.2023 roku:

  • na rzecz naszych Klientów zasądził łącznie kwotę w wysokości 200.282,28 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
  • zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Klientom gratulujemy sukcesu!

Sprawę prowadzi adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki