UMOWA CHF – Raiffeisen Bank – NIEWAŻNA

Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w dniu 17.10.2023 roku:

  • na rzecz naszych Klientów zasądził łącznie kwotę w wysokości 257.138,28 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
  • zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki