20.10.2023r. – prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy mBank z 2008 r.

Prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku ustalający nieważność umowy mBank z 2008 r.

Korzyści naszych Klientów:

– zasądzona kwota do zwrotu przez bank = 360 113,93 zł,
– odsetki za opóźnienie do zwrotu przez bank = ok 97.328,50 zł,
– koszty procesu ponosi pozwany bank.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki