Odmowa przyjęcia skargi mBanku!

Sąd Najwyższy postanowieniem z 27 lipca 2023 r. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku stwierdzającego nieważność umowy kredytu CHF!

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki