Wygrana w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie przeciwko BGŻ S.A.

Wyrokiem z dnia 1 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego w CHF. Ponadto sąd zasądził od banku kwotę 145.818,09 zł oraz 60.343,32 CHF na rzecz kredytobiorców. Jako podstawę do ustalenia nieważności Sąd wskazał nieuczciwość klauzuli przeliczeniowej do CHF oraz niedoinformowanie o całości kosztów kredytu i ryzyku kursowym. Sąd wskazał sprzeczność stosunku prawnego z zasadą równości stron z uwagi na jednostronne określanie przez bank wysokości zobowiązań kredytobiorców jako istotny aspekt dla ustalenia nieważności. W tym przypadku sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki