Wygrana z dnia 19.10.2022 przeciwko PKO BP S.A. (dawniej Nordea Bank Polska S.A.) – umowa nieważna

Wyrokiem z dnia 19.10.2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku,  I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z 2009 roku,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości *244.519,65 zł* ** wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15.12.2020 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki