Wygrana, przeciwko Bank PKO S.A.  (dawniej BPH S.A.)

W dniu 20.10.2022 Sąd Okręgowy w Gdańsku,  I Wydział Cywilny:


a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z 2006 roku,
b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 179.675,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23.04.2020 do dnia zapłaty,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.


Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki