Wygrana, przeciwko mBank S.A. W dniu 24.10.2022

W dniu 24.10.2022 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,
b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 169.984 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 02.02.2021 do dnia zapłaty,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.


Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki