Wygrana naszych klientów z Olsztyna, przeciwko BPH S.A. (dawniej GE Money Bank S.A.)

W dniu 3.11.2022 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,

b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził łączną kwotę w wysokości *257.749,60 *zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04.08.2020 do dnia zapłaty,

c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki