Nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku

W dniu 23.11.2022 Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny:


a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,
b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził łączną kwotę w wysokości 292.382,44 zł oraz 80.645,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29.03.2021 do dnia zapłaty,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.


Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki