Wygrana naszych klientów z Elbląga, przeciwko PKO BP S.A. (dawniej Nordea Bank Polska S.A.)!

Utrzymanie w całości wyroku zaocznego, pełna wygrana!


Wygrana naszych klientów z Elbląga, przeciwko PKO BP S.A. (dawniej Nordea Bank Polska S.A.)!
W dniu 23.11.2022 Sąd Okręgowy w Elblągu, I Wydział Cywilny utrzymał w całości wyrok zaoczny a co za tym idzie:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z 2013 roku,
b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził łączną kwotę w wysokości 217.059,69 zł oraz 30.038,68 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.


Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki