Nieważność umowy kredytu hipotecznego MULTIPLAN (BRE Bank – obecnie mBank) waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku

W dniu 25.11.2022 Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny:


a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego MULTIPLAN (BRE Bank – obecnie mBank) waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,
b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził łączną kwotę w wysokości 299.838,57 zł oraz 63.045,16 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22.06.2021 do dnia zapłaty,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki