Wygrana z dnia 5 października 2021 roku przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Wyrokiem z dnia 5 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Gdyni ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF z 2006 roku. Sąd uwzględnił w całości wywiedzione przez naszą kancelarię powództwo przeciwko Getin Noble Bank S.A., tym samym uwzględniając twierdzenie, iż spłacona już umowa jest nieważna. W związku z powyższym zaistniała kluczowa podstawa do tego, aby bank rozliczył się z rat kredytu, które nasi Klienci uiszczali z tytułu niniejszej umowy. Nadto w toku sprawy został dopuszczony dowód z opinii biegłego, jednakże trwała ona nieco ponad rok. Postępowanie przebiegło wyjątkowo szybko i zakończyło się ogromnym sukcesem. Na rzecz powodów Sąd zasądził kwotę w wysokości 15.571,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Co więcej, umowa zawarta przez powodów zawierała postanowienia abuzywne. Bez wątpienia należy bowiem wskazać, iż Bank zawarł w umowie nieprecyzyjne i niepełne postanowienia, a także w sposób rażący naruszył interesy naszych klientów poprzez brak indywidualnego ustalenia treści wskazanej umowy.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki