WYROK PRAWOMOCNY z dnia 27.03.2023

Unieważnienie kredytu CHF w Millennium Bank!

Korzyści naszych Klientów:

a. umowa jest nieważna,
b. zasądzona przez Sąd kwota w wysokości 301.831,42zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 07.10.2020 do dnia zapłaty (na dzień 30.03.2023 odsetki wynoszą 46 219,49zł) – do zwrotu przez Millennium Bank,
c. koszty procesu w wysokości 11.817zł oraz 8.100zł ponosi pozwany bank.


Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki