15.03.2023 – umowa CHF (mBank) nieważna

W dniu 15.03.2023 Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny:


a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego MULTIPLAN (BRE Bank – obecnie mBank) waloryzowanego kursem CHF z 2007 roku,
b. na rzecz naszej Klientki Sąd zasądził kwotę w wysokości 90.779,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29.05.2021 do dnia zapłaty,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.


Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki