23.02.2023 – unieważnienie kredytu CHF w Millennium Bank!

Wyrok prawomocny!

Sygn. akt V ACa 1228/22
Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny
SSA Leszek Jantowski

Korzyści naszych Klientów:

a. umowa jest nieważna,
b. zasądzona przez Sąd kwota w wysokości 348.582,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23.04.2020 do dnia zapłaty – do zwrotu przez Millennium Bank,
c. koszty procesu w wysokości 11.817 zł oraz 8.100zł ponosi pozwany bank.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki