Nieważność umowy kredytu hipotecznego MULTIPLAN (BRE Bank – obecnie mBank)


UMOWA NIEWAŻNA!


W dniu 10.02.2023 Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego MULTIPLAN (BRE Bank – obecnie mBank) waloryzowanego kursem CHF z 2006 roku,
b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 306.437,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09.04.2021 do dnia zapłaty,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.


Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki