Wygrana naszych klientów z Suwałk przeciwko EURO BANK S.A. – obecnie Bank Millennium S.A.

W dniu 22.12.2022 Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Wydział Cywilny:

a. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego EURO BANK S.A. – obecnie Bank Millennium S.A. waloryzowanego kursem CHF z 2008 roku,
b. na rzecz naszych klientów Sąd zasądził kwotę w wysokości 170.128,13 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16.03.2022 do dnia zapłaty,
c. zasądził koszty zastępstwa procesowego od pozwanego banku.

Sprawę prowadziła adw. Patrycja Butny.

Facebook
LinkedIn

Ostatnie wyroki